รับคูปอง

วันหมดเขตสำหรับการรับคูปองนี้ (ไม่ใช่วันหมดอายุ) คือ 23:59 on March 31st, 2020 (เวลาญี่ปุ่น)
เวลาที่จำกัดเท่านั้น!

ค่าบริการของ Buyee

100% OFF COUPON!!

รายละเอียดคูปอง

Yahoo! JAPAN Auction Special! Buyee Service Fee FREE Coupon!

ระยะเวลาใช้งาน
2020/02/14 00:00 〜 2020/03/31 23:59 (เวลาญี่ปุ่น)
วันที่เข้า
2020/02/14 00:00 〜 2020/03/31 23:59 (เวลาญี่ปุ่น)

เงื่อนไขการรับคูปอง

* Coupons' validity period and the promotion period are the same.
* Coupons are only available for Yahoo! JAPAN Auction.
* When you use the coupon, the Buyee service fee will be free of charge.
* One coupon will be issued per person.
* You can apply the coupon 99 times.
* Coupons cannot be exchanged for cash.
* Only one coupon can be used during the bidding process.
* Other usage fees such as the domestic shipping fee and international shipping fee are required separately.
* Please note that a discount will not be applied for items that are out of stock, canceled, and items that are judged by us that cannot be purchased.
* Please note that this promotion may end earlier than stated, and the campaign details may change without prior notice.