รับคูปอง

วันหมดเขตสำหรับการรับคูปองนี้ (ไม่ใช่วันหมดอายุ) คือ 23:59 on November 15th, 2021 (เวลาญี่ปุ่น)
เวลาที่จำกัดเท่านั้น!

ค่าจัดส่งระหว่างประเทศ

500JPY OFF COUPON!!

รายละเอียดคูปอง

500 yen OFF coupon for international shipping

ระยะเวลาใช้งาน
2021/11/01 12:00 〜 2021/11/30 23:59 (เวลาญี่ปุ่น)
วันที่เข้า
2021/11/01 12:00 〜 2021/11/15 23:59 (เวลาญี่ปุ่น)
【ร้านเป้าหมาย】
เว็บไซต์ที่เข้าร่วม Buyee ทั้งหมด

ยกเว้นบางร้าน เช่น YAHOO! Auction, YAHOO Shopping, Mercari, Rakuten, Rakuten Rakuma,BOOTH ZOZOTOWN, Amazon,ebay เป็นต้น


ภาพรวมแคมเปญ

[ วิธีใช้คูปอง ]

เงื่อนไขการรับคูปอง

・หากคุณไม่ได้ซื้อของบนเว็บไซต์ที่เข้าร่วมของ Buyee คุณจะไม่มีสิทธิ์ได้รับคูปอง

・สามารถใช้คูปองเมื่อซื้อสินค้าที่มีราคาสินค้าตั้งแต่ 3,000 เยนขึ้นไปที่ร้านเข้าร่วมในช่วงระยะเวลาแคมเปญ
ส่วนลดสูงสุด 500 เยน สำหรับการซื้อสินค้าตั้งแต่ 3,000 เยนขึ้นไป (1 ผลิตภัณฑ์)
・คูปองสามารถใช้ได้กับสินค้าจากร้านค้าเข้าร่วม รวมถึงสินค้าหลายชิ้นที่ได้รวมและส่งในกล่องเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี สินค้าหลายชิ้นที่ได้ซื้ออาจบรรจุในกล่องหลายกล่อง ในกรณีนี้คูปองสามารถใช้ได้เพียงกล่องเดียวเท่านั้น
・หากการจัดส่งถูกยกเลิกเนื่องจากสาเหตุของผู้ขายหรือลูกค้า คูปองจะไม่สามารถออกใหม่ได้
・และไม่สามารถคืนเงินจำนวนคูปองได้
・คูปองไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
・กรุณาใช้คูปองภายในระยะเวลาการใช้งาน โปรดตรวจสอบระยะเวลาการใช้งาน
・ไม่สามารถใช้ร่วมกับคูปองส่วนลดการจัดส่งระหว่างประเทศอื่น ๆ ได้