รับคูปอง

วันหมดเขตสำหรับการรับคูปองนี้ (ไม่ใช่วันหมดอายุ) คือ 23:59 on February 29th, 2020 (เวลาญี่ปุ่น)
เวลาที่จำกัดเท่านั้น!

ค่าบริการของ Buyee

100% OFF COUPON!!

รายละเอียดคูปอง

For Mercari Special! Buyee Service Fee FREE Coupon!

ระยะเวลาใช้งาน
2020/02/12 00:00 〜 2020/02/29 23:59 (เวลาญี่ปุ่น)
วันที่เข้า
2020/02/12 00:00 〜 2020/02/29 23:59 (เวลาญี่ปุ่น)

เงื่อนไขการรับคูปอง

Coupons' validity period and the promotion period are the same.
Coupons can only be used on Mercari items.
When you use the coupon, the Purchase fee will be free of charge.
One coupon will be issued per person.
You can apply the coupon up to 99 times.
Coupons cannot be exchanged for cash.
This coupon cannot be combined with other coupons.
Other usage fees such as the domestic shipping fee and international shipping fee are required separately.
We cannot assist you if you have forgotten to use your coupon before the end of the coupon usage period.
If the item is out of stock, cancelled, or otherwise determined be a incomplete order, the coupon will be considered as used and the number of uses will be reduced each time.
Only customers living in countries outside of Japan will be able to use the coupon for Mercari items.
Please note that this promotion may end earlier than stated, and the campaign details may change without prior notice.