รับคูปอง

วันหมดเขตสำหรับการรับคูปองนี้ (ไม่ใช่วันหมดอายุ) คือ 23:59 on September 16th, 2021 (เวลาญี่ปุ่น)
เวลาที่จำกัดเท่านั้น!

ราคาสินค้า

5% OFF COUPON!!

รายละเอียดคูปอง

5% Discount Rakuten Coupon

ระยะเวลาใช้งาน
2021/09/15 00:00 〜 2021/09/16 23:59 (เวลาญี่ปุ่น)
วันที่เข้า
2021/09/15 00:00 〜 2021/09/16 23:59 (เวลาญี่ปุ่น)
Get a 5% off item price coupon available for Rakuten during the campaign!

See campaign details

How to use the coupon

เงื่อนไขการรับคูปอง

*Coupon can only be used in Rakuten.
*Save 5% on your Rakuten order (tax-included prices) with the coupon
*Each customer can receive one coupon.
*One coupon can be used up to 99 times.
*The coupon cannot be redeemed for cash.
*Discount price with decimal point will be rounded by removing its decimal part.
*Can't use the coupon along with other item price coupon or Buyee service fee coupon.
*Domestic shipping fees, international shipping fees and other optional service fees are not included.
*Out of stock, order canceled, and others inappropriate situation judged by our company will not be discounted.
*We cannot assist you if you have forgotten to use your coupon before the end of the coupon usage period.