รับคูปอง

วันหมดเขตสำหรับการรับคูปองนี้ (ไม่ใช่วันหมดอายุ) คือ 23:59 on November 15th, 2021 (เวลาญี่ปุ่น)
เวลาที่จำกัดเท่านั้น!

ราคาสินค้า

5% OFF COUPON!!

รายละเอียดคูปอง

5% Discount Yahoo! Shopping Coupon

ระยะเวลาใช้งาน
2021/11/01 12:00 〜 2021/11/15 23:59 (เวลาญี่ปุ่น)
วันที่เข้า
2021/11/01 12:00 〜 2021/11/15 23:59 (เวลาญี่ปุ่น)
Get a 5% off item price coupon available for Yahoo! Shopping during the campaign!

See campaign details

How to use the coupon

เงื่อนไขการรับคูปอง

*Coupon can only be used on Yahoo! Shopping.
*Save 5% on your Rakuten order (tax-included prices) with the coupon
*Each customer can receive one coupon.
*One coupon can be used up to 99 times.
*The coupon cannot be redeemed for cash.
*Discount price with decimal point will be rounded by removing its decimal part.
*Can't use the coupon along with other item price coupon or Buyee service fee coupon.
※The coupon can be applied when the order price is 5,000 yen or more.
※The maximum discount amount is 1,000 yen.
*Domestic shipping fees, international shipping fees and other optional service fees are not included.
*Out of stock, order canceled, and others inappropriate situation judged by our company will not be discounted.
*We cannot assist you if you have forgotten to use your coupon before the end of the coupon usage period.