พระราชบัญญัติธุรกรรมพาณิชย์ที่ระบุของญี่ปุ่น

ข้อมูลในหน้านี้อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติธุรกรรมพาณิชย์ที่ระบุในญี่ปุ่น

Buyee ประกาศข้อมูลในหน้านี้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 11 ในพระราชบัญญัติธุรกรรมพาณิชย์ที่ระบุของญี่ปุ่น พระราชบัญญัติธุรกรรมพาณิชย์ที่ระบุในประเทศญี่ปุ่นใช้สำหรับการทำธุรกรรมของลูกค้าที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นเท่านั้น การทำธุรกรรมการขนส่งสำหรับลูกค้าที่อาศัยอยู่ต่างประเทศไม่สามารถใช้ได้กับข้อด้านล่าง เราขอให้ท่านโปรดเข้าใจ

ผู้ขาย บริษัท tenso, inc.
[หัวหน้าผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ] Shohta Naoi
[ที่อยู่]
Gotenyama Trust Tower 6F, 4-7-35 Kita-Shinagawa, Shinagawa-ku, โตเกียว 140-0001
บริษัท Tenso UK Ltd.
[หัวหน้าผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ] Shohta Naoi
[ที่อยู่]
130 Shaftesbury Avenue, 2nd Floor, London, W1D 5EU, สหราชอาณาจักร
บริษัท tenso Hong Kong Limited
[หัวหน้าผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ] Shohta Naoi
[ที่อยู่]
ยูนิต 402 4F Fairmont House เลขที่ 8 Cotton Tree Drive, Admiralty, ฮ่องกง
การติดต่อ โทรศัพท์: 03-5739-3040
หรือคุณอาจส่งคำถามผ่านทางแบบฟอร์มการติดต่อ.
การให้บริการ การซื้อสินค้าผ่านตัวแทน การให้บริการประมูลและการให้บริการขนส่ง
ค่าธรรมเนียมการให้บริการและค่าธรรมเนียมการขนส่ง

ราคาสินค้า: ราคาสินค้าเมื่อลูกค้าชนะการประมูลหรือสั่งซื้อสินค้า หรือการชำระเงินเพิ่มเติมหลังจากชนะการประมูล/การสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์

ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน: ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเมื่อซื้อสินค้าจากผู้ขาย

ค่าธรรมเนียมการขนส่งภายในประเทศ (ญี่ปุ่น): ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งจากผู้ขายไปยังคลังสินค้าของ Buyee (หากมี)

รายละเอียดอยู่ในหน้าต่อไปนี้
ค่าธรรมเนียมการให้บริการของ Buyee: https://buyee.jp/help/yahoo/guide/fees
ค่าธรรมเนียมการขนส่งภายในประเทศญี่ปุ่น: https://buyee.jp/help/yahoo/guide/domestic-shipping-fees

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เรียกเก็บไปยังผู้ใช้

ภาษีการบริโภค: ภาษีการบริโภคที่ผู้ขายร้องขอ (หากมี)

ค่าธรรมเนียมการประกัน: ค่าธรรมเนียมการประกันที่เกิดขึ้นเมื่อมีการจัดส่งพัสดุภัณฑ์ (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมการให้บริการเสริมอื่น ๆ : ค่าธรรมเนียมการรวมพัสดุภัณฑ์ ค่าธรรมเนียมการบรรจุเพื่อปกป้องสินค้า ค่าธรรมเนียมสำหรับแผน ฯลฯ (หากมี)

รายละเอียดอยู่ในหน้าต่อไป
ค่าธรรมเนียมการให้บริการของ Buyee: https://buyee.jp/help/yahoo/guide/fees

การชำระเงิน

[ วิธีการชำระเงิน ]
ลูกค้าสามารถชำระเงินด้วยบัตรเครดิต PayPal หรือ Alipay
สำหรับข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูหน้าวิธีการชำระเงิน

[ ต้นทุนซื้อ ]
Buyee จะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงค่าธรรมเนียมที่ใช้บังคับทางอีเมลและใน 'My Page' ของลูกค้าหลังจากชนะการประมูลหรือดำเนินการตามคำสั่งซื้อเสร็จสิ้น
ลูกค้าจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับราคาสินค้า ค่าธรรมเนียมการให้บริการของ Buyee (เมื่อจำเป็น) ค่าธรรมเนียมการชำระเงินและค่าธรรมเนียมแผน
โปรดดูหน้าค่าธรรมเนียมการใช้งานบน Buyee สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

[ ต้นทุนการขนส่ง ]
Buyee จะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องผ่านทางอีเมลและใน 'My Page' ของลูกค้าหลังจากที่สินค้านั้นได้รับการชั่งน้ำหนักและตรวจสอบสิ่งที่บรรจุที่คลังสินค้าของเรา
ในเวลานั้นลูกค้าจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการขนส่งสินค้าภายในประเทศ ค่าธรรมเนียมการขนส่งไปยังที่อยู่ที่กำหนด ค่าธรรมเนียมการให้บริการเสริมและภาษีการบริโภค

 • น้ำหนักที่ผู้ขายระบุไว้อาจแตกต่างจากการวัดค่าที่คลังสินค้าของเรา โปรดทราบว่าค่าธรรมเนียมจะถูกคำนวณตามการวัดค่าที่คลังสินค้า
การจัดส่งพัสดุภัณฑ์
 • ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะของพัสดุภัณฑ์ได้ที่ 'My Page'
 • พัสดุภัณฑ์จะถูกส่งออกภายใน 6 วันทำการหลังจากได้รับคำร้องขอให้ขนส่ง
ข้อจำกัดในการขนส่งสินค้า

Buyee สามารถจัดการสินค้าที่สามารถขนส่งได้ตามข้อกำหนดในการให้บริการ

การคืนเงินและสินค้าที่ส่งคืน

Buyee ไม่ยอมรับการยกเลิก

ลูกค้าจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้:

 • ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการขนส่งพัสดุภัณฑ์อีกครั้ง (ค่าธรรมเนียมการขนส่ง ค่าธรรมเนียมการประกัน) ในกรณีที่ผู้รับไม่สามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ภายในกรอบเวลาที่กำหนด
 • ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการจัดส่งพัสดุภัณฑ์อีกครั้ง (ค่าธรรมเนียมการขนส่ง ค่าธรรมเนียมการประกัน) ในกรณีที่พัสดุภัณฑ์ถูกส่งคืนไปยังคลังสินค้าของเราเนื่องจากผู้รับปฏิเสธ
ความรับผิดต่อข้อบกพร่อง

ตามที่กำหนดเงื่อนไขไว้ในข้อย่อย 9.2 ของ gข้อกำหนดการให้บริการh บริษัทจะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับการสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ ฯลฯ การเรียกร้อง ความรับผิดต่อข้อบกพร่องหรือความต้องการอื่น ฯลฯ

อื่น ๆ
 • การให้บริการนี้ดำเนินการตามความประสงค์และความตั้งใจของผู้ใช้งาน
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามข้อกำหนดในการให้บริการ เมื่อใช้บริการของเรา คุณยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการของเรา
 • จัดทำ วันที่ 12 ธ.ค. 2012
 • อัปเดต วันที่ 25 เม.ย. 2019
 • แก้ไขเพิ่มเติม วันที่ 4 พ.ย. 2021

เครื่องมือการประเมินอย่างง่าย

ดูตัวเลือกการขนส่งทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว

เงื่ื่อนไข จำนวนครั้งการขนส่ง และวิธีการขนส่งที่มีในแต่ละประเทศ

ราคาสินค้า

เยน

ประเทศ/ภูมิภาค

น้ำหนักพัสดุ

g ※ กรุณใส่น้ำหนักเป็นกรัม (1,000 กรัม = 1 กิโลกรัม)

สินค้า (พัสดุ) ขนาด / ซม. (ตัวเลือกเสริม)

cm cm cm

หมายเหตุ:

 • ค่าธรรมเนียมโปรแกรมแผนเกี่ยวกับการจัดส่งที่มีประกันภัยและแผนตรวจสอบไม่รวมค่าบริการเสริมเช่น ค่าธรรมเนียมการรวม, ค่าธรรมเนียมเพิ่มบรรจุภัณฑ์ป้องกัน, และค่าบรรจุภัณฑ์พิเศษ, เป็นต้น, ซึ่งจะถูกเรียกเก็บเพิ่มเติม
 • นอกจากนี้ การประมูลใน "ตลาดแบรนด์" ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการประมูลเมื่อชนะการประมูลและภาษีผู้บริโภคในแต่ละครั้ง
 • อาจมีค่าธรรมเนียมการจัดส่งภายในประเทศโดยผู้ขาย / ร้านค้า โปรดตรวจสอบหน้าข้อมูลผู้ขาย / ร้านค้าแต่ละรายเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 • หากมีการรวมภาษีการบริโภคแล้ว จะมีการเรียกเก็บเมื่อคุณชนะการประมูล / สั่งซื้อ
 • แคมเปญและส่วนลดอื่น ๆ จะไม่นำมาคำนวณกับค่าธรรมเนียมโดยประมาณ