เรื่องการจัดส่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

วิธีการจัดส่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับระดับของแอลกอฮอล์ในสินค้านั้น 

และยังอาจมีข้อจำกัดในการนำเข้าซึ่งจะขึ้นอยู่กับประเทศปลายทาง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้มั่นใจก่อนสั่งซื้อ 

เครื่องดื่มที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ 24% หรือน้อยกว่านั้นจะจัดส่งโดยบริการของ Japan Post

ไวน์/เหล้าญี่ปุ่น/ไวน์/เบียร์

เครื่องดื่มที่มี ABV น้อยกว่า 24%

เช่น ไวน์/เหล้าญี่ปุ่น/ไวน์/เบียร์

การจัดส่งโดยไปรษณีย์ญี่ปุ่น (EMS/พัสดุไปรษณีย์ระหว่างประเทศ ฯลฯ)

จัดส่งโดยบริการของ Japan Post (EMS/พัสดุไปรษณีย์ระหว่างประเทศ ฯลฯ)

เครื่องดื่มที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ 24.1% หรือสูงกว่านั้นจะจัดส่งโดยบริการของ DHL

วิสกี้/คอนยัค/บรั่นดี

เครื่องดื่มที่มี ABV มากกว่า 24.1%

เช่น วิสกี้/คอนยัค/บรั่นดี

DHL

จัดส่งโดย DHL

เมื่อทำการจัดส่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปยังประเทศจีน/ไต้หวันทาง DHL โปรดตรวจสอบรายละเอียดต่อไปนี้

การจัดส่งไปยังประเทศจีนทาง DHL

หากมีหลายขวด จะทำการแบ่งออกเป็นพัสดุหลายชิ้น

หากมีหลายขวด จะทำการแบ่งออกเป็นพัสดุหลายชิ้น

DHL ไม่สามารถจัดส่งพัสดุประเภทแอลกอฮอล์ที่มีจำนวนมากกว่าหนึ่งขวดไปยังประเทศจีนได้
ถ้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีมากกว่าหนึ่งขวดใน 1 กล่อง จะต้องทำการแบ่งออกให้เป็นขวดละกล่อง

การจัดส่งไปยังประเทศไต้หวันทาง DHL

ปรับและจัดส่งตามเกณฑ์กำหนดของแต่ละบุคคล

ปรับและจัดส่งตามเกณฑ์กำหนดของแต่ละบุคคล

การจัดส่งเครื่องดื่มแอลกอฮอลไปยังประเทศไต้หวันทาง DHL จะมีการจำกัดปริมาณเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อคนเอาไว้
หากสั่งซื้อสินค้าหลายชิ้น อาจมีการปรับวันที่จัดส่งเพื่อให้มั่นใจว่าพัสดุแต่ละกล่องเป็นไปตามกฎข้างต้นและสามารถผ่านพิธีการทางศุลกากรได้

ข้อจำกัดอื่น ๆ

โปรดทราบว่าประเทศต่อไปนี้มีข้อจำกัดพิเศษในการจัดส่ง

 • ▶︎ประเทศที่ต้องจัดส่งทาง DHL เท่านั้น

  DHL เท่านั้น (เครื่องดื่มแอลกอฮอลทุกชนิดที่มี ABV ต่ำกว่า 60%)

  ออสเตรีย / ฟินแลนด์

  เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด
 • ▶︎ประเทศที่ต้องจัดส่งทาง Japan Post เท่านั้น

  เครื่องดื่มแอลกอฮอลที่มี ABV 24% หรือน้อยกว่านั้นต้องจัดส่งโดยบริการของ Japan Post เท่านั้น (เครื่องดื่มแอลกอฮอลที่มี ABV เกิน 24% จะไม่สามารถจัดส่งระหว่างประเทศได้)

  เบลเยียม / เยอรมนี / ลักเซมเบิร์ก / เวียดนาม

  เครื่องดื่มแอลกอฮอลที่มี ABV 24% หรือน้อยกว่าเท่านั้น
 • ▶︎ประเทศที่ไม่อนุญาตให้นำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าภายในประเทศ

  ประเทศต่อไปนี้ห้ามการนำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าประเทศ ดังนั้น ลูกค้าจึงจำเป็นต้องส่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เฉพาะภายในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น

  อาร์เจนตินา / เบลารุส / บราซิล / บรูไน / กัมพูชา
  แคนาดา / กวม / อินเดีย / อิตาลี / ฟิลิปปินส์ / รัสเซีย
  ซาอุดีอาระเบีย / สหรัฐอเมริกา / ฝรั่งเศส / สวีเดน

  ห้ามนำเข้า

เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ของเครื่องดื่มเมื่อจัดส่งสินค้าทาง DHL

จัดส่งด้วยบรรจุภัณฑ์สองชั้น

DHL ใช้มาตรฐานการบรรจุภัณฑ์เฉพาะตัว เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดกับสินค้าอื่น ๆ ในระหว่างการขนส่ง 
หากบรรจุภัณฑ์ไม่เป็นไปตามมาตรฐานบรรจุภัณฑ์ต่อไปนี้ DHL จะปฏิเสธการรับสินค้า ดังนั้น Buyee จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานบรรจุภัณฑ์เมื่อบรรจุและจัดส่งสินค้า 

กล่องจัดส่งจะต้องมีวัสดุซ้อนเสริม ดังนั้น น้ำหนักและขนาดของบรรจุภัณฑ์จะหนักขึ้นและมีขนาดใหญ่กว่ากล่องปกติ 

ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจและความร่วมมือของคุณ

เครื่องมือการประเมินอย่างง่าย

ดูตัวเลือกการขนส่งทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว

เงื่ื่อนไข จำนวนครั้งการขนส่ง และวิธีการขนส่งที่มีในแต่ละประเทศ

ราคาสินค้า

เยน

ประเทศ/ภูมิภาค

น้ำหนักพัสดุ

g ※ กรุณใส่น้ำหนักเป็นกรัม (1,000 กรัม = 1 กิโลกรัม)

สินค้า (พัสดุ) ขนาด / ซม. (ตัวเลือกเสริม)

cm cm cm

หมายเหตุ: