ข้อตกลงและเงื่อนไข

ห้ามประมูลสินค้าที่เป็นกระป๋องสเปรย์ (แอโรซอล)

Buyee ไม่สามารถจัดส่งกระป๋องสเปรย์รวมถึงพัสดุที่มีกระป๋องสเปรย์หรือแอโรซอลที่มีแรงดันอื่น ๆ ได้

สินค้า เช่น สเปรย์ฉีดผม ยาบำรุง โลชั่นบำรุงใบหน้า ยาระงับกลิ่น และกระป๋องอัดก๊าซ มักจะบรรจุในรูปแบบกระป๋องสเปรย์
ก่อนการซื้อ โปรดตรวจสอบให้มั่นใจว่าสินค้านั้นไม่ใช่สินค้ากลุ่มสเปรย์

ห้ามประมูลสินค้าที่เป็นสินค้าแช่แข็ง ต้องแช่ตู้เย็น หรือสินค้าที่เน่าเสียได้

เราจะจัดเก็บพัสดุทั้งหมดที่มาถึงคลังสินค้าของเราไว้ที่อุณหภูมิห้อง
ซึ่งเป็นผลให้สินค้าที่เป็นสินค้าแช่แข็ง ต้องแช่ตู้เย็น หรือสินค้าที่เน่าเสียได้ที่มาถึงคลังสินค้าของเราอาจละลายและเน่าเสียได้

โปรดระมัดระวังว่าห้ามซื้อสินค้าที่เป็นสินค้าแช่แข็ง ต้องแช่ตู้เย็น หรือสินค้าที่เน่าเสียได้เมื่อซื้อสินค้าทางออนไลน์

เราไม่สามารถจัดส่งสิ่งของต้องห้ามได้

เราอาจไม่สามารถจัดส่งสินค้าดังกล่าวไปยังประเทศปลายทางบางประเทศได้ เนื่องจากขัดแย้งกับกฎหมายของประเทศปลายทางหรือปัญหาด้านความปลอดภัยในระหว่างขั้นตอนการจัดส่ง กฎหมายจะแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศ ดังนั้น ผู้ซื้อมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบว่าสินค้านั้นได้รับอนุญาตในประเทศของตนหรือไม่
ที่ Buyee เรามีระบบกำหนดขีดจำกัดการเสนอราคาสำหรับสินค้าที่อาจเป็นสินค้าต้องห้าม เพื่อป้องกันมิให้การประมูลสำเร็จ อย่างไรก็ตามในกรณีที่ผู้ใช้ชนะประมูลสินค้าที่ห้ามในประเทศของตนสำเร็จ Buyee จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากไม่สามารถจัดส่งสินค้าไปยังประเทศของผู้ซื้อได้

โปรดคลิกที่นี่ เพื่อดูรายการสิ่งของต้องห้าม
โปรดคลิกที่นี่ เพื่อดูรายการสิ่งของต้องห้ามของแต่ละประเทศ

โดยทั่วไป จะไม่สามารถยกเลิกและส่งคืนได้

โปรดทราบว่าโดยหลักการแล้ว เราไม่ยอมรับการขอยกเลิกหลังจากเสนอราคา หรือหลังจากซื้อ

คุณไม่สามารถยกเลิกและส่งคืนสินค้าได้ในกรณีต่อไปนี้ แม้ว่าจะมีความคลาดเคลื่อนใด ๆ เกิดขึ้นก็ตาม

การชำระภาษีศุลกากรและพิธีการทางศุลกากรอาจต้องแยกกัน

ภาษีศุลกากรอาจถูกเรียกเก็บ หากตรงตามเงื่อนไขการเก็บภาษีที่กำหนดขณะที่นำเข้าในประเทศปลายทาง
หากคุณได้รับการร้องขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนพิธีการทางศุลกากรรวมถึงการชำระภาษีศุลกากร กรุณาดำเนินการและจัดการด้วยตัวของคุณเอง
นอกจากนี้ การต้องชำระหรือไม่ชำระภาษีศุลกากรและอัตราภาษีจะแตกต่างกันไปตามประเทศปลายทาง
โปรดติดต่อสำนักงานศุลกากรในพื้นที่โดยตรงเกี่ยวกับภาษีศุลกากรและอัตราภาษีที่มีอยู่ ก่อนที่คุณจะตัดสินใจซื้อสินค้า

เครื่องมือการประเมินอย่างง่าย

ดูตัวเลือกการขนส่งทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว

เงื่ื่อนไข จำนวนครั้งการขนส่ง และวิธีการขนส่งที่มีในแต่ละประเทศ

ราคาสินค้า

เยน

ประเทศ/ภูมิภาค

น้ำหนักพัสดุ

g ※ กรุณใส่น้ำหนักเป็นกรัม (1,000 กรัม = 1 กิโลกรัม)

สินค้า (พัสดุ) ขนาด / ซม. (ตัวเลือกเสริม)

cm cm cm

หมายเหตุ:

  • ค่าธรรมเนียมโปรแกรมแผนเกี่ยวกับการจัดส่งที่มีประกันภัยและแผนตรวจสอบไม่รวมค่าบริการเสริมเช่น ค่าธรรมเนียมการรวม, ค่าธรรมเนียมเพิ่มบรรจุภัณฑ์ป้องกัน, และค่าบรรจุภัณฑ์พิเศษ, เป็นต้น, ซึ่งจะถูกเรียกเก็บเพิ่มเติม
  • นอกจากนี้ การประมูลใน "ตลาดแบรนด์" ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการประมูลเมื่อชนะการประมูลและภาษีผู้บริโภคในแต่ละครั้ง
  • อาจมีค่าธรรมเนียมการจัดส่งภายในประเทศโดยผู้ขาย / ร้านค้า โปรดตรวจสอบหน้าข้อมูลผู้ขาย / ร้านค้าแต่ละรายเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  • หากมีการรวมภาษีการบริโภคแล้ว จะมีการเรียกเก็บเมื่อคุณชนะการประมูล / สั่งซื้อ
  • แคมเปญและส่วนลดอื่น ๆ จะไม่นำมาคำนวณกับค่าธรรมเนียมโดยประมาณ