บริการรวมพัสดุ (Package Consolidation Service)

บริการรวมพัสดุคืออะไร

รวมพัสดุหลาย ๆ กล่องเข้าเป็นพัสดุระหว่างประเทศเพียงกล่องเดียว!

ข้อดีของบริการรวมพัสดุ

 • ค่าจัดส่งระหว่างประเทศที่ถูกกว่า!

  ถ้าคุณมีพัสดุหลายชิ้น การจัดส่งด้วยพัสดุชิ้นเดียวอาจถูกกว่าการส่งแยกหลาย ๆ พัสดุ
  ※การรวมพัสดุอาจทำให้ค่าจัดส่งแพงขึ้นได้ ขึ้นอยู่กับน้ำหนักของพัสดุหรือวิธีการจัดส่งที่เลือก

 • การขอใช้บริการนั้นแสนง่าย!

  เมื่อพัสดุของคุณมาถึงคลังสินค้าของ Buyee แล้ว คุณสามารถขอใช้บริการรวมพัสดุได้จากใน หน้าของฉัน
  ※ โปรดเลือกใช้บริการนี้เฉพาะเมื่อพัสดุที่คุณต้องการรวมเข้าด้วยกันมาถึงคลังสินค้าของเราครบทุกชิ้นแล้ว

 • จัดส่งเพียงแค่ครั้งเดียว!

  หลังจากการรวมพัสดุแล้ว คุณจะไม่ต้องกังวลเรื่องการรับพัสดุหลายชิ้นในหลาย ๆ เวลาอีกต่อไป

→คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลพัสดุของคุณ

ค่าธรรมเนียมการรวมพัสดุ

เราจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรวมพัสดุเป็นรายครั้ง

 • ・หากมีพัสดุเพียง 2 ชิ้น ค่าธรรมเนียมจะเท่ากับ 500 เยน
 • ・หากมีพัสดุตั้งแต่ 3 ชิ้นขึ้นไป ค่าธรรมเนียมจะเท่ากับ 1,000 เยน

โปรดทราบว่าถ้าคุณขอใช้บริการรวมพัสดุสำหรับพัสดุที่เคยทำการรวมพัสดุไปแล้ว คุณจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ำอีกครั้ง ในกรณีนี้ พัสดุที่รวมเข้าด้วยกันแล้วจะนับเป็นพัสดุเพียงหนึ่งชิ้น หากคุณต้องการที่จะรวมกับพัสดุอื่นอีก 2 ชิ้นอีกครั้ง จำนวนรวมของพัสดุชิ้นนี้จะเท่ากับ 3 ชิ้น ซึ่งหมายความว่าค่าธรรมเนียมจะเท่ากับ 1,000 เยน

※ก่อนการใช้บริการ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าพัสดุที่คุณต้องการรวมเข้าด้วยกันมาถึงคลังสินค้าของ Buyee ครบทุกชิ้นแล้ว

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการรวมพัสดุ

■ บริการรวมพัสดุไม่สามารถยกเลิกได้

กระบวนการรวมพัสดุไม่สามารถยกเลิกได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ แม้ว่าคุณจะขอใช้บริการรวมพัสดุกับพัสดุที่ไม่ถูกต้องโดยไม่ได้เจตนาก็ตาม พึงระลึกเรื่องนี้ไว้ก่อนการใช้บริการ

■คุณไม่สามารถสมัครการรวมพัสดุหลังจากชำระค่าจัดส่งแล้ว

คุณจะไม่สามารถขอใช้บริการนี้ได้หากคุณได้ชำระเงินค่าจัดส่งแล้ว หากคุณต้องการรวมพัสดุที่ยังมาไม่ถึงคลังสินค้าของเรา โปรดรอให้พัสดุชิ้นดังกล่าวมาถึงก่อนที่จะเลือกใช้บริการนี้

■ คุณจะถูกเรียกเก็บเงินในการรวมพัสดุเพิ่มแต่ละครั้ง

คุณจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ำอีกครั้ง ถ้าคุณขอใช้บริการรวมพัสดุชิ้นใหม่เข้ากับพัสดุที่เคยทำการรวมพัสดุไปแล้ว ในแง่ของค่าธรรมเนียมแล้ว พัสดุที่รวมเข้าด้วยกันแล้วจะนับเป็นพัสดุเพียงหนึ่งชิ้น โปรดรอจนกว่าเราจะลงทะเบียนสินค้าทุกชิ้นของคุณลงใน หน้าของฉัน ก่อนการใช้บริการ

■ คุณไม่สามารถกำหนดวิธีการหีบห่อสินค้าได้

เมื่อทำการรวมพัสดุ เรามักจะเก็บพัสดุไว้ในสภาพเดิมตามที่เราได้รับมาจากผู้ขาย แต่หากบรรจุภัณฑ์ของสินค้าไม่อำนวยต่อการรวมพัสดุ เราอาจใช้วัสดุจากคลังสินค้าของเราเอง เช่น กล่องกระดาษแข็ง หากคุณมีความกังวลเรื่องการหีบห่อสินค้าที่บอบบางหรือที่มีความสำคัญ โปรดใช้บริการเพิ่มบรรจุภัณฑ์ป้องกันพัสดุ (protective packaging service) ของเราหลังจากการรวมพัสดุ

→ การเพิ่มบรรจุภัณฑ์ป้องกันพัสดุ (protective packaging) คืออะไร

■ สินค้าบางรายการอาจไม่สามารถทำการรวมพัสดุได้

หากพัสดุที่ขอใช้บริการรวมพัสดุนั้นยากต่อการบรรจุให้อยู่ในกล่องเดียวเนื่องจากข้อจำกัดด้านขนาดหรือน้ำหนัก สินค้านั้นอาจถูกรวมเข้าเป็นพัสดุหลายกล่องได้

ในกรณีที่มีพัสดุแบบรวมส่งหลายกล่อง จะมีค่าธรรมเนียมการรวมพัสดุพิเศษเพิ่มเติมเกิดขึ้น (เราจะพยายามหาวิธีที่ดีที่สุดเพื่อรวมสินค้าทั้งหมดให้มีจำนวนกล่องน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้) โปรดทราบว่าลูกค้าไม่สามารถกำหนดการบรรจุภัณฑ์ได้

สำหรับพัสดุที่ใช้ "การรวมพัสดุ + การเพิ่มบรรจุภัณฑ์ป้องกัน" ในกรณีที่มีพัสดุแบบรวมส่งหลายกล่อง:

 • เราจะเพิ่มบรรจุภัณฑ์ป้องกันให้กับพัสดุทุกกล่อง
 • โดยจะเรียกเก็บค่าบรรจุภัณฑ์ป้องกัน 1,500 เยนเพียงครั้งเดียว

พัสดุบางชิ้นจะไม่สามารถทำการรวมพัสดุได้ เนื่องจากมีความบอบบางหรือมีรูปทรงที่มิใช่รูปทรงปกติ เช่น ไม้กอล์ฟหรือกีตาร์ (ดูภาพด้านล่าง) เราอาจยกเลิกการรวมพัสดุของคุณเพื่อการจัดส่งพัสดุของคุณอย่างปลอดภัยได้ ในกรณีนี้ Buyee จะติดต่อคุณภายใน 2 วันทำการหลังจากการขอใช้บริการของคุณ

■ เราไม่สามารถรับคำขอการรวมพัสดุสำหรับพัสดุที่มีมูลค่ารวมเกิน 200,000 เยนได้

เนื่องจากการตรวจสอบศุลกากรมีความเข้มงวดยิ่งขึ้นกว่าปกติ ทำให้พัสดุที่มีมูลค่ารวมมากกว่า 200,000 เยนมีโอกาสที่จะถูกตีคืนกลับมาที่คลังสินค้าของเรามากขึ้น
และจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากการสำแดงภาษีส่งออกเพิ่มเติม

เนื่องจากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น เราไม่สามารถรับคำขอการรวมพัสดุสำหรับพัสดุที่มีมูลค่ารวมเกิน 200,000 เยนหลังจากการรวมพัสดุแล้วได้

■ สินค้าบางรายการอาจมีค่าธรรมเนียมศุลกากร

ภาษีศุลกากรจะคำนวณจากมูลค่าของพัสดุ เมื่อรวมพัสดุเข้าด้วยกัน คุณอาจต้องเสียค่าธรรมเนียมศุลกากรเพิ่มเติมหรือเพิ่มขึ้น ซึ่งคุณต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้น

※โปรดทราบว่าเราไม่สามารถรวมพัสดุที่มีมูลค่า 0 เยนได้
คุณจะสามารถใช้บริการนี้ได้เมื่อคุณแจ้งมูลค่าของสินค้าให้ถูกต้อง

เครื่องมือการประเมินอย่างง่าย

ดูตัวเลือกการขนส่งทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว

เงื่ื่อนไข จำนวนครั้งการขนส่ง และวิธีการขนส่งที่มีในแต่ละประเทศ

ราคาสินค้า

เยน

ประเทศ/ภูมิภาค

น้ำหนักพัสดุ

g ※ กรุณใส่น้ำหนักเป็นกรัม (1,000 กรัม = 1 กิโลกรัม)

หมายเหตุ: