ข้อมูลการจัดส่งและสิ่งของต้องห้ามของประเทศเนเธอร์แลนด์

ข้อมูลการจัดส่งแบบ EMS

โปรดคลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดส่งไปที่ประเทศเนเธอร์แลนด์
http://www.post.japanpost.jp/cgi-kokusai/country.php?cid=159#ems

ข้อมูลสิ่งของต้องห้าม

โปรดคลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งของต้องห้ามของประเทศเนเธอร์แลนด์
http://www.post.japanpost.jp/cgi-kokusai/nonmailable_articles.php?cid=159

และโปรดดูรายการสิ่งของต้องห้ามสำหรับทุกประเทศด้วย

สิ่งของต้องห้ามสำหรับทุกประเทศ กลับสู่ด้านบนสุดของคู่มือการใช้งาน

เครื่องมือการประเมินอย่างง่าย

ดูตัวเลือกการขนส่งทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว

เงื่ื่อนไข จำนวนครั้งการขนส่ง และวิธีการขนส่งที่มีในแต่ละประเทศ

ราคาสินค้า

เยน

ประเทศ/ภูมิภาค

น้ำหนักพัสดุ

g ※ กรุณใส่น้ำหนักเป็นกรัม (1,000 กรัม = 1 กิโลกรัม)

หมายเหตุ: