การจัดส่งภายในประเทศ

นอกเหนือจากการจัดส่งสินค้าญี่ปุ่นสู่ประเทศอื่น ๆ แล้ว
Buyee ยังให้บริการจัดส่งพัสดุไปยังที่อยู่ภายในประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย

อัตราค่าบริการจัดส่งภายในประเทศ

อัตราค่าจัดส่งภายในประเทศ + ค่าธรรมเนียมบริการจัดส่งภายในประเทศ (500 เยน)

ผู้ให้บริการภายในประเทศที่เรากำหนดไว้จะจัดส่งพัสดุไปยังทุกภูมิภาคในญี่ปุ่น (ยกเว้นหมู่เกาะที่แยกเดี่ยวและภูมิภาคที่เป็นภูเขา)
โปรดตรวจสอบอัตราค่าจัดส่งสินค้าจากหน้า Domestic Shipping Rates (อัตราค่าจัดส่งภายในประเทศ)

→อัตราค่าจัดส่งภายในประเทศ

จำนวนวันในการจัดส่งสินค้าในประเทศ

โดยปกติแล้ว เราจะจัดส่งพัสดุภายในประเทศภายใน 2 วันหลังจากได้รับการชำระเงินค่าจัดส่ง

แต่น่าเสียดายที่ในขณะนี้ยังไม่สามารถเลือกวันที่จัดส่งหรือขอเลือกวันที่สินค้าส่งถึงโดยเฉพาะสำหรับการจัดส่งภายในประเทศได้

โปรดศึกษาวันที่จัดส่งโดยประมาณจากแผนภูมิต่อไปนี้

[จำนวนวันในการจัดส่งพัสดุหลังจากยืนยันการชำระเงินค่าธรรมเนียมการจัดส่งแล้ว]
พื้นที่คันโต:3-4 (วันทำการ)
ฮอนชู (ยกเว้นคันโต) เขตคิวชู เขตชิโกกุ:4-5 (วันทำการ)
ฮอกไกโด โอกินาว่า (และหมู่เกาะแยกเดี่ยว):6-7 (วันทำการ)

※ไม่รวมวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดอื่น ๆ ของประเทศญี่ปุ่น
อาจเกิดความล่าช้าอื่น ๆ ขึ้นมาได้

ข้อควรระวังในการจัดส่งภายในประเทศ

ที่อยู่ในการจัดส่ง
  • หากคุณต้องการส่งพัสดุของคุณส่งไปยังโรงแรมในประเทศญี่ปุ่น โปรดตรวจสอบให้มั่นใจว่าชื่อผู้รับบนที่อยู่นั้นตรงกับชื่อที่ใช้จองห้องพักไว้ หากชื่อแตกต่างกัน เราอาจไม่สามารถจัดส่งพัสดุให้ได้
  • โปรดป้อนหมายเลขโทรศัพท์ของประเทศญี่ปุ่นลงในที่อยู่ภายในประเทศของคุณด้วย บริษัทขนส่งอาจจะติดต่อผู้รับเรื่องการจัดส่งได้
  • หากที่อยู่ในประเทศที่ลงทะเบียนไว้ไม่ถูกต้อง Buyee อาจติดต่อคุณเรื่องที่อยู่ และด้วยเหตุนี้ การจัดส่งพัสดุอาจล่าช้าได้
  • หากเป็นไปได้ โปรดป้อนที่อยู่ภายในประเทศญี่ปุ่นด้วยภาษาญี่ปุ่น การจัดส่งอาจล่าช้าได้หากพัสดุนั้นจ่าหน้าที่อยู่ด้วยภาษาอื่น
จัดส่งภายในประเทศ
  • เราจะจัดส่งพัสดุในรูปแบบการจ่ายค่าจัดส่งล่วงหน้า เราไม่สามารถจัดส่งพัสดุแบบชำระเงินปลายทางได้ (cash on delivery - COD)
  • เราไม่มีบริการจัดส่งสินค้าแบบแช่แข็งสำหรับสินค้าที่เน่าเสียได้
  • มีความเป็นไปได้ที่เราอาจไม่สามารถทำการจัดส่งไปยังที่อยู่ที่เป็นเกาะที่อยู่โดดเดี่ยวและภูมิภาคที่เป็นภูเขาบางแห่งได้
  • สำหรับสินค้าที่เป็นสิ่งของต้องห้ามสำหรับการจัดส่งระหว่างประเทศหรือเป็นสินค้าที่ Buyee จัดการได้ยาก คุณจะไม่สามารถซื้อสินค้านั้นผ่านทาง Buyee ได้แม้ว่าคุณจะขอให้ทำการจัดส่งสินค้าภายในประเทศก็ตาม

เครื่องมือการประเมินอย่างง่าย

ดูตัวเลือกการขนส่งทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว

เงื่ื่อนไข จำนวนครั้งการขนส่ง และวิธีการขนส่งที่มีในแต่ละประเทศ

ราคาสินค้า

เยน

ประเทศ/ภูมิภาค

น้ำหนักพัสดุ

g ※ กรุณใส่น้ำหนักเป็นกรัม (1,000 กรัม = 1 กิโลกรัม)

หมายเหตุ: