ค่าธรรมเนียมและการชำระเงิน

เรื่องสกุลเงินสำหรับการชำระเงิน

สกุลเงินที่ชำระจะขึ้นอยู่กับประเทศที่ออกบัตรเครดิตและประเทศที่ลงทะเบียนของ PayPal การชำระด้วย Alipay จะใช้สกุลเงิน RMB (หยวน)
ขึ้นอยู่กับค่าธรรมเนียมการใช้ของทุกสกุลเงินซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราตลาดระหว่างเวลา 11:00 - 12:00 ในตอนเช้าของเวลามาตรฐานญี่ปุ่น
อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าอัตราตลาดอาจมีเปลี่ยนเปลี่ยนนอกเหนือเวลาที่ได้ระบุ

→ คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

ค่าธรรมเนียมและกำหนดเวลาชำระเงิน

ระยะกำหนดเวลาชำระเงินจะแตกต่างกันไปตาม "Delivery Method" (วิธีการจัดส่ง)

 • Standard Shipping (การจัดส่งมาตรฐาน)
 • Ship Directly (การจัดส่งโดยตรง) (ใหม่)

สินค้าที่คุณซื้อจะจัดเก็บไว้ที่คลังสินค้าของเรา
เมื่อสินค้ามาถึงที่คลังสินค้า คุณสามารถขอใช้บริการรวมพัสดุและ/หรือการเพิ่มบรรจุภัณฑ์ป้องกันพัสดุได้
ค่าจัดส่ง (ภายในประเทศและระหว่างประเทศ) จะคำนวณตามขนาด/น้ำหนักจริงของพัสดุ

แนะนำสำหรับลูกค้าที่มีความต้องการเช่นนี้!
ฉันมีพัสดุหลายชิ้นและต้องการรวมให้เป็นพัสดุกล่องเดียวเพื่อจัดส่งพร้อมกัน
ฉันต้องการใช้บรรจุภัณฑ์ป้องกัน

กำหนดเวลาชำระเงิน

ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ (ครั้งที่ 1)

โปรดชำระเงินเมื่อมีการเสนอราคาประมูล ยื่นคำขอซื้อ

 • 1. ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (รวมภาษี)

  เราจะเรียกเก็บภาษีเพื่อการบริโภคตามที่จำเป็น

 • 2. ค่าธรรมเนียมการซื้อ

  เป็นค่าธรรมเนียมสำหรับการสนับสนุนของพนักงาน Buyee สำหรับการประมูลที่ชนะและการซื้อสินค้า รวมถึงการขนส่งระหว่างประเทศ

  ราคาเดียว 300 เยน/ต่อการสั่งซื้อ

  Yahoo! JAPAN Auction/Mercari

  Yahoo! JAPAN Auction/Mercari

  ประมูลชนะหรือซื้อสินค้าหนึ่งครั้ง/ราคาเดียว 300 เยน
  * แม้ว่าจำนวนของสินค้าที่ประมูลชนะ/ซื้อในครั้งนั้นมีมากกว่า 2 ชิ้น อัตราก็ยังคงเป็นราคาเดียว 300 เยน

  Shopping

  Shopping

  การสั่งซื้อ / ราคาเดียว 300 เยน
  * แม้ว่าจะซื้อสินค้าหลายรายการจากร้านเดียวกัน อัตราก็ยังคงเป็นราคาเดียว 300 เยน

  * Yahoo! JAPAN Auction จะมีค่าธรรมเนียมชำระเงิน 200 เยนต่อรายการประมูลที่ชนะ Mercari จะมีค่าธรรมเนียมชำระเงิน 200 เยนต่อคำขอซื้อ

 • 3. แผนการรับประกัน: ค่าชดเชยการจัดส่ง, การตรวจสอบ

  ค่าธรรมเนียมจะแตกต่างกันไปตามแผนที่เลือก

  แผน แนะนำStandard Plan (แผนมาตรฐาน)
  500 เยน
  Insured Delivery Plan (แผนการจัดส่งแบบประกันภัย)
  500 เยน
  แผนตรวจสอบ
  300 เยน
  Lite Plan (แผนประหยัด)
  0 เยน
  การจัดส่งแบบประกันภัย
  การตรวจสอบ

  →เกี่ยวกับแผน

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งระหว่างประเทศ (ครั้งที่สอง)

หลังจากสินค้าเดินทางมาถึงที่คลังสินค้า โปรดชำระเงินในระหว่างขั้นตอนการจัดส่งระหว่างประเทศ

 • 1. ค่าส่งภายในประเทศ

  คือค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นเมื่อจัดส่งสินค้าจากร้านค้าของผู้ขายไปที่คลังสินค้า Buyee

  ค่าธรรมเนียมการจัดส่งในประเทศญี่ปุ่นขึ้นอยู่กับน้ำหนัก/ขนาดของพัสดุ สถานที่ต้นทางของพัสดุ และวิธีการจัดส่ง อย่างไรก็ตาม ราคาโดยทั่วไปจะอยู่ในช่วง 150 ~ 1,500 เยน

  โดยหลักการแล้ว เรากำหนดให้ผู้ขาย/ร้านค้าใช้วิธีการจัดส่งที่สามารถติดตามพัสดุได้ เพื่อป้องกันไม่ให้พัสดุสูญหายไปในระหว่างการขนส่ง หากวิธีการจัดส่งในหน้าการประมูล/ผลิตภัณฑ์นั้นไม่มีบริการติดตามพัสดุให้บริการ เราอาจขอให้ผู้ขาย/ร้านค้าใช้วิธีการจัดส่งอื่นที่สามารถติดตามพัสดุได้แทน ดังนั้น ค่าธรรมเนียมการจัดส่งภายในประเทศญี่ปุ่นอาจเกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดส่งนี้ได้ แม้ว่าจะมีการระบุบนหน้าผลิตภัณฑ์ไว้ว่า "Free shipping" (จัดส่งฟรี) ก็ตาม

  เพื่อให้สามารถจัดการพัสดุของคุณได้อย่างถูกต้อง เราจะประมวลคำสั่งไปตามลำดับ แม้ว่าจะมีคำสั่งซื้อหลายรายการจากผู้ขาย/ร้านค้าเดียวกันก็ตาม ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้มีค่าธรรมเนียมการจัดส่งในประเทศญี่ปุ่นแยกต่างหากไปสำหรับแต่ละคำสั่งซื้อ

 • 2. ค่าจัดส่งระหว่างประเทศ

  ค่าจัดส่งระหว่างประเทศเพื่อจัดส่งพัสดุไปยังที่อยู่ของคุณในต่างประเทศ
  โปรดดูข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดส่งระหว่างประเทศบนหน้าเว็บในแต่ละลิงก์

 • 3. ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับภาษีอื่น ๆ

  เราจะเรียกเก็บภาษีต่อไปนี้ตามความจำเป็น

  • GST
  • ค่าธรรมเนียมการเดินพิธีการทางศุลกากร

   หากคุณส่งสินค้าที่มีมูลค่ามากกว่า 200,000 เยนทาง EMS, AIR (Japan Post Air Mail), SAL (Japan Post Economy Air Mail) หรือ Japan Post Seamail คุณจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการเดินพิธีการทางศุลกากร (2,800 เยน)

  • อื่น ๆ
 • 4. บริการเสริม

  นอกจากนี้ เรายังมีบริการเสริมต่อไปนี้ให้บริการที่คลังสินค้าในประเทศญี่ปุ่น

การจัดส่งสินค้าโดยตรงสามารถใช้บริการได้เฉพาะรายการประมูลบางรายการเท่านั้น
คุณสามารถตรวจสอบว่าสินค้ามีบริการเสริมนี้ให้บริการหรือไม่ได้จากบนหน้าสินค้า
คุณต้องชำระค่าธรรมเนียมทั้งหมดรวมถึงค่าจัดส่งล่วงหน้า เนื่องจากเราจะจัดส่งทันทีที่พัสดุมาถึงที่คลังสินค้า ดังนั้น คุณจึงไม่จำเป็นต้องผ่านขั้นตอนการจัดส่งระหว่างประเทศ นอกจากนี้ คุณยังไม่สามารถใช้บริการเสริม เช่น "Package Consolidation Service" (การรวมพัสดุ) และ "Protective Packaging Service" (การเพิ่มบรรจุภัณฑ์ป้องกันพัสดุ) ได้
เมื่อคุณทำการประมูลโดยใช้การจัดส่งโดยตรง คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนเป็นการจัดส่งสินค้าแบบมาตรฐานเมื่อมีการเสนอราคาอีกครั้งหรือหลังจากที่คุณชนะการประมูลแล้วได้

โปรดทราบข้อมูลต่อไปนี้เมื่อเลือกวิธีการจัดส่งโดยตรง

Buyee จะประมาณวิธีการจัดส่ง ค่าส่งระหว่างประเทศ และค่าธรรมเนียมการจัดส่งอื่น ๆ สำหรับการจัดส่งโดยตรงตามประสบการณ์ที่ผ่านมาและความรู้ของเรา

โปรดทราบว่า Buyee จะเป็นผู้ประเมิน/ตัดสินค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งทั้งหมด ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

แม้ว่าค่าจัดส่งที่แท้จริงจะแตกต่างจากที่ Buyee ประเมินไว้ คุณจะไม่สามารถขอคืนเงินได้ และโปรดทราบว่าเราจะไม่รับผิดชอบในการอธิบายรายละเอียดค่าใช้จ่าย หรือว่าจะมีค่าธรรมเนียมใด ๆ เกิดขึ้นหรือไม่

เราอาจเปลี่ยนแปลง Ship Directly (การจัดส่งโดยตรง) ไปเป็น Standard Shipping (การจัดส่งแบบมาตรฐาน) ในสถานการณ์ต่อไปนี้

Insufficient address (มีที่อยู่ไม่ครบถ้วน) , unsettled payments (ไม่มีการชำระเงิน), prohibited items (สิ่งของต้องห้าม)

เราจะคืนเงินค่าจัดส่งระหว่างประเทศในกรณีนี้

 • สำหรับพัสดุที่อยู่ในกรณี "Insufficient address" และ "unsettled payments" โปรดกรอกขั้นตอนการจัดส่งระหว่างประเทศที่หน้า "In Storage" ให้ครบถ้วน
 • สำหรับพัสดุที่อยู่ในกรณี "prohibited items" ฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของ Buyee จะติดต่อคุณแยกต่างหากไป

เมื่อมีการจัดส่งพัสดุข้างต้นซ้ำอีกครั้ง เราจะคำนวณค่าจัดส่งระหว่างประเทศตามขนาด/น้ำหนักจริงของพัสดุ
ค่าจัดส่งจริงอาจแตกต่างจากการประเมินของ Ship Directly (การจัดส่งโดยตรง) ได้

แนะนำสำหรับลูกค้าที่มีความต้องการเช่นนี้!
ฉันไม่จำเป็นต้องใช้บริการรวมพัสดุ บริการเพิ่มบรรจุภัณฑ์ป้องกันพัสดุ หรือการถ่ายรูปสินค้า (มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม)
ฉันรู้สึกยุ่งยากหากต้องทำการสั่งจัดส่งพัสดุ

กำหนดเวลาชำระเงิน

โปรดชำระค่าธรรมเนียมทั้งหมดในการประมูล (เพียงครั้งเดียว!)

 • 1. ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (รวมภาษี)

  เราจะเรียกเก็บภาษีเพื่อการบริโภคตามที่จำเป็น

 • 2. ค่าธรรมเนียมการซื้อ

  เป็นค่าธรรมเนียมสำหรับการสนับสนุนของพนักงาน Buyee สำหรับการประมูลที่ชนะและการซื้อสินค้า รวมถึงการขนส่งระหว่างประเทศ

  ราคาเดียว 300 เยน/ต่อการสั่งซื้อ

  Yahoo! JAPAN Auction/Mercari

  Yahoo! JAPAN Auction/Mercari

  ประมูลชนะหรือซื้อสินค้าหนึ่งครั้ง/ราคาเดียว 300 เยน
  * แม้ว่าจำนวนของสินค้าที่ประมูลชนะ/ซื้อในครั้งนั้นมีมากกว่า 2 ชิ้น อัตราก็ยังคงเป็นราคาเดียว 300 เยน

  Shopping

  Shopping

  การสั่งซื้อ / ราคาเดียว 300 เยน
  * แม้ว่าจะซื้อสินค้าหลายรายการจากร้านเดียวกัน อัตราก็ยังคงเป็นราคาเดียว 300 เยน

  * Yahoo! JAPAN Auction จะมีค่าธรรมเนียมชำระเงิน 200 เยนต่อรายการประมูลที่ชนะ Mercari จะมีค่าธรรมเนียมชำระเงิน 200 เยนต่อคำขอซื้อ

 • 3. แผนการรับประกัน: ค่าชดเชยการจัดส่ง, การตรวจสอบ

  ค่าธรรมเนียมจะแตกต่างกันไปตามแผนที่เลือก

  แผน แนะนำStandard Plan (แผนมาตรฐาน)
  500 เยน
  Insured Delivery Plan (แผนการจัดส่งแบบประกันภัย)
  500 เยน
  แผนตรวจสอบ
  300 เยน
  Lite Plan (แผนประหยัด)
  0 เยน
  การจัดส่งแบบประกันภัย
  การตรวจสอบ

  →เกี่ยวกับแผน

 • 4. ค่าส่งภายในประเทศ

  คือค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นเมื่อจัดส่งสินค้าจากร้านค้าของผู้ขายไปที่คลังสินค้า Buyee

  ค่าธรรมเนียมการจัดส่งในประเทศญี่ปุ่นขึ้นอยู่กับน้ำหนัก/ขนาดของพัสดุ สถานที่ต้นทางของพัสดุ และวิธีการจัดส่ง อย่างไรก็ตาม ราคาโดยทั่วไปจะอยู่ในช่วง 150 ~ 1,500 เยน

  โดยหลักการแล้ว เรากำหนดให้ผู้ขาย/ร้านค้าใช้วิธีการจัดส่งที่สามารถติตดามพัสดุได้ เพื่อป้องกันไม่ให้พัสดุสูญหายไปในระหว่างการขนส่ง หากวิธีการจัดส่งในหน้าการประมูล/ผลิตภัณฑ์นั้นไม่มีบริการติดตามพัสดุให้บริการ เราอาจขอให้ผู้ขาย/ร้านค้าใช้วิธีการจัดส่งอื่นที่สามารถติดตามพัสดุได้แทน ดังนั้น ค่าธรรมเนียมการจัดส่งภายในประเทศญี่ปุ่นอาจเกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดส่งนี้ได้ แม้ว่าจะมีการระบุบนหน้าผลิตภัณฑ์ไว้ว่า "Free shipping" (จัดส่งฟรี) ก็ตาม

  เพื่อให้สามารถจัดการพัสดุของคุณได้อย่างถูกต้อง เราจะประมวลคำสั่งไปตามลำดับ แม้ว่าจะมีคำสั่งซื้อหลายรายการจากผู้ขาย/ร้านค้าเดียวกันก็ตาม ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้มีค่าธรรมเนียมการจัดส่งในประเทศญี่ปุ่นแยกต่างหากไปสำหรับแต่ละคำสั่งซื้อ

 • 5. ค่าจัดส่งระหว่างประเทศ

  ค่าจัดส่งระหว่างประเทศเพื่อจัดส่งพัสดุไปยังที่อยู่ของคุณในต่างประเทศ
  โปรดดูข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดส่งระหว่างประเทศบนหน้าเว็บในแต่ละลิงก์

 • 6. ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับภาษีอื่น ๆ

  เราจะเรียกเก็บภาษีต่อไปนี้ตามความจำเป็น

  • GST
  • ค่าธรรมเนียมการเดินพิธีการทางศุลกากร

   หากคุณส่งสินค้าที่มีมูลค่ามากกว่า 200,000 เยนทาง EMS, AIR (Japan Post Air Mail), SAL (Japan Post Economy Air Mail) หรือ Japan Post Seamail คุณจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการเดินพิธีการทางศุลกากร (2,800 เยน)

  • อื่น ๆ

เครื่องมือการประเมินอย่างง่าย

ดูตัวเลือกการขนส่งทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว

เงื่ื่อนไข จำนวนครั้งการขนส่ง และวิธีการขนส่งที่มีในแต่ละประเทศ

ราคาสินค้า

เยน

ประเทศ/ภูมิภาค

น้ำหนักพัสดุ

g ※ กรุณใส่น้ำหนักเป็นกรัม (1,000 กรัม = 1 กิโลกรัม)

หมายเหตุ: