บริการเพิ่มบรรจุภัณฑ์ป้องกันพัสดุ (Protective Packaging Service)

บริการเพิ่มบรรจุภัณฑ์ป้องกันพัสดุคืออะไร

การเพิ่มวัสดุกันกระแทกและทำการหีบห่อสินค้าอย่างระมัดระวังเพื่อปกป้องสินค้าของคุณในระหว่างการจัดส่งระหว่างประเทศ!

โดยทั่วไปแล้ว สินค้าที่มาถึงคลังสินค้าของเราจะถูกจัดส่งให้คุณในกล่องที่จัดส่งพัสดุนั้นมา เราจึงขอเสนอบริการเสริมเพื่อช่วยให้คุณสามารถบรรจุหีบห่อพัสดุของคุณใหม่เพื่อความปลอดภัย เราจะแนะนำให้คุณใช้บริการนี้เพื่อปกป้องสินค้าที่บอบบาง

เมื่อสินค้าของคุณมาถึงคลังสินค้าของ Buyee แล้ว คุณสามารถเลือกบริการนี้ได้จาก My Page ของคุณแล้วสมัครขอใช้บริการ Protective Packaging!

* ค่าบริการเพิ่มบรรจุภัณฑ์ป้องกันพัสดุจะถูกเรียกเก็บแยกต่างหาก

ค่าธรรมเนียมบริการเพิ่มบรรจุภัณฑ์ป้องกันพัสดุ

บริการเพิ่มบรรจุภัณฑ์ป้องกันพัสดุมีค่าใช้จ่าย 1,500 เยนเพียงครั้งเดียว / 15 ดอลลาร์สหรัฐ
ค่าธรรมเนียมบริการจะอยู่ที่ 1,500 เยนต่อกล่อง / 15 ดอลลาร์สหรัฐ ไม่ว่าจะเป็นพัสดุแบบรวมส่งหรือไม่ก็ตาม

ข้อตกลงและเงื่อนไข

* เมื่อคุณยื่นคำขอใช้บริการแล้ว คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลพัสดุได้

เมื่อคุณยื่นคำขอใช้บริการเพิ่มบรรจุภัณฑ์ป้องกันพัสดุแล้ว คุณจะไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงได้

* น้ำหนักของพัสดุอาจมีการเปลี่ยนแปลง

เจ้าหน้าที่ประจำคลังสินค้าของเราจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้มั่นใจว่าได้บรรจุสินค้าของคุณอย่างปลอดภัย เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาความเสียหายระหว่างการจัดส่งระหว่างประเทศ โปรดทราบว่าน้ำหนักของพัสดุจะเพิ่มขึ้นเมื่อใช้บริการเพิ่มบรรจุภัณฑ์ป้องกันพัสดุ ซึ่งปัญหานี้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ โดยทั่วไปแล้ว น้ำหนักของพัสดุจะเพิ่มขึ้น 1-2 กก. จากน้ำหนักเดิม ขึ้นอยู่กับขนาดของบรรจุภัณฑ์ 

* ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ มีความเป็นไปได้ที่เราจะนำบรรจุภัณฑ์เดิมที่ผู้ขายส่งมาออก

เมื่อเราเริ่มกระบวนการบริการการเพิ่มบรรจุภัณฑ์ป้องกันพัสดุ โดยปกติเราจะรักษาสภาพบรรจุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพเดิมตามที่เราได้รับจากผู้ขาย และเราจะเพิ่มวัสดุกันกระแทกบางส่วนลงในบรรจุภัณฑ์เท่านั้น อย่างไรก็ตาม หากบรรจุภัณฑ์เดิมที่ผู้ขายใช้ไม่เพียงพอหรือมีสิ่งสกปรกและความเสียหาย เราอาจจะนำบรรจุภัณฑ์เดิมออก และแทนที่ด้วยวัสดุบรรจุภัณฑ์และกล่องกระดาษแข็งของเรา

เครื่องมือการประเมินอย่างง่าย

ดูตัวเลือกการขนส่งทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว

เงื่ื่อนไข จำนวนครั้งการขนส่ง และวิธีการขนส่งที่มีในแต่ละประเทศ

ราคาสินค้า

เยน

ประเทศ/ภูมิภาค

น้ำหนักพัสดุ

g ※ กรุณใส่น้ำหนักเป็นกรัม (1,000 กรัม = 1 กิโลกรัม)

สินค้า (พัสดุ) ขนาด / ซม. (ตัวเลือกเสริม)

cm cm cm

หมายเหตุ:

  • ค่าธรรมเนียมโปรแกรมแผนเกี่ยวกับการจัดส่งที่มีประกันภัยและแผนตรวจสอบไม่รวมค่าบริการเสริมเช่น ค่าธรรมเนียมการรวม, ค่าธรรมเนียมเพิ่มบรรจุภัณฑ์ป้องกัน, และค่าบรรจุภัณฑ์พิเศษ, เป็นต้น, ซึ่งจะถูกเรียกเก็บเพิ่มเติม
  • นอกจากนี้ การประมูลใน "ตลาดแบรนด์" ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการประมูลเมื่อชนะการประมูลและภาษีผู้บริโภคในแต่ละครั้ง
  • อาจมีค่าธรรมเนียมการจัดส่งภายในประเทศโดยผู้ขาย / ร้านค้า โปรดตรวจสอบหน้าข้อมูลผู้ขาย / ร้านค้าแต่ละรายเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  • หากมีการรวมภาษีการบริโภคแล้ว จะมีการเรียกเก็บเมื่อคุณชนะการประมูล / สั่งซื้อ
  • แคมเปญและส่วนลดอื่น ๆ จะไม่นำมาคำนวณกับค่าธรรมเนียมโดยประมาณ