เกี่ยวกับแผน

เรามี 4 แผนบริการให้คุณเลือก

Buyee มีแผนบริการต่อไปนี้

แผน Insured Delivery (การจัดส่งแบบประกันภัย) Inspection (แผนตรวจสอบ)
แนะนำStandard Plan (แผนมาตรฐาน)
(การจัดส่งสินค้าแบบประกันภัย + แผนตรวจสอบ)
800 เยน500 เยน
Insured Delivery Plan (แผนการจัดส่งแบบประกันภัย)
500 เยน
Inspection Plan (แผนตรวจสอบ)
300 เยน
Lite Plan (แผนประหยัด)
0 เยน

Standard Plan (แผนมาตรฐาน)

ค่าบริการ: 500 เยนต่อคำสั่ง

แผนนี้มีทั้งแผนตรวจสอบสินค้าของคุณในคลังสินค้าของเราอย่างเต็มรูปแบบและมีการรับประกันคืนเงินในกรณีที่สินค้าได้รับความเสียหาย

แผนมาตรฐาน

Insured Delivery Plan (แผนการจัดส่งแบบประกันภัย)

ค่าบริการ: 500 เยนต่อคำสั่ง

ที่ Buyee เรามักจะเก็บพัสดุไว้ในสภาพเดิมตามที่เราได้รับจากผู้ขาย/ร้านค้าก่อนที่จะจัดส่งสินค้าไปต่างประเทศ

ในบางโอกาสซึ่งเกิดขึ้นได้ยาก สินค้าอาจมาถึงในสภาพเสียหายเนื่องจากการจัดการที่ผิดพลาดหรืออุบัติเหตุระหว่างการขนส่ง หากคุณขอใช้บริการจัดส่งสินค้าแบบประกันภัย Buyee จะคืนเงินค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสินค้าในกรณีที่เกิดความเสียหายระหว่างการขนส่ง

การจัดส่งแบบประกันภัย

*1 หากมีค่าภาษี คุณจะไม่ได้รับเงินค่าภาษีคืน
*2 เกี่ยวกับการชดเชย มีแค่การคืนเงินได้เท่านั้นเราต้องขออภัยที่เราไม่สามารถรับการคืนของหรือการขอเปลี่ยนสินค้า

ถ้ามีสินค้าชิ้นใดชิ้นหนึ่งจากสินค้าหลายชิ้นเกิดความเสียหาย คุณจะได้รับเงินคืนสำหรับสินค้าที่เสียหายเพียงรายการนั้นรายการเดียวเท่านั้น

รายละเอียดการจัดส่งแบบประกันภัย

→หากคุณได้รับสินค้าที่เสียหาย โปรดคลิกที่นี่เพื่อขอเงินคืน

กรณีต่าง ๆ ที่การจัดส่งแบบประกันภัยให้การคุ้มครอง

กรณีต่าง ๆ ที่การจัดส่งแบบประกันภัยไม่ให้การคุ้มครอง

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับกรณีต่าง ๆ ที่การจัดส่งแบบประกันภัยไม่ให้การคุ้มครอง

ข้อตกลงและเงื่อนไข

 • เมื่อขอใช้บริการแล้วจะไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้
  เมื่อขอใช้บริการจัดส่งแบบประกันภัยแล้ว เราไม่ยอมรับคำขอยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงแผนใด ๆ
 • เมื่อรวมพัสดุที่มีประกันภัยเข้ากับสินค้าที่ไม่มีการประกันภัย
  ถ้าสินค้าที่ใช้การจัดส่งแบบประกันภัยถูกส่งไปในกล่องเดียวกันกับสินค้าที่ไม่มีการประกันภัย คุณสามารถขอคืนเงินได้เฉพาะความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสินค้าที่มีการประกันภัยไว้เท่านั้น และค่าจัดส่งระหว่างประเทศของพัสดุกล่องนั้นทั้งกล่องจะไม่สามารถขอเงินคืนได้
 • ลูกค้าไม่สามารถขอให้เราทำการหีบห่อสินค้าด้วยวิธีที่เฉพาะเจาะจงได้
  Buyee จะเป็นผู้พิจารณาหีบห่อพัสดุของคุณเพื่อให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายน้อยที่สุด โปรดเข้าใจว่า เราไม่สามารถยอมรับการร้องขอใด ๆ เช่น การขอเพิ่มหรือขอลดบรรจุภัณฑ์ได้
  * โปรดทราบว่าสินค้าที่มีขนาดใหญ่หรือมีรูปร่างผิดปกติจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ Special Packaging Service (บรรจุภัณฑ์พิเศษ) ของเรา
 • →เกี่ยวกับบริการ Special Packaging Service (บรรจุภัณฑ์พิเศษ)
 • หากใช้ Buyee points ในการชำระค่าแผนบริการ
  หากต้องมีการคืนเงิน เราจะคืนเป็น Buyee point ให้
 • อาจมีบางกรณีที่ไม่สามารถเลือกใช้ seamail (ไปรษณีย์ทางเรือ) เป็นวิธีการจัดส่งได้
  คุณจะไม่สามารถเลือกใช้ seamail (ไปรษณีย์ทางเรือ) เป็นวิธีการจัดส่งได้หากสินค้านั้นเป็นสินค้าบอบบาง เช่น เครื่องเสียง เครื่องเซรามิก ขวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และอื่น ๆ แม้ว่าคุณจะเลือกการจัดส่งแบบประกันภัยก็ตาม

Inspection Plan (แผนตรวจสอบ)

ค่าบริการ: 300 เยนต่อคำสั่ง

เมื่อสินค้ามาถึงคลังสินค้าของเรา เราจะเปรียบเทียบสินค้าจริงกับคำอธิบายออนไลน์ของสินค้าชิ้นนั้นเพื่อดูว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่ ซึ่งจะสามารถพบความไม่ถูกต้องหรือความเสียหายของสินค้าได้แต่เนิ่น ๆ

โดย Buyee จะเริ่มต้นขั้นตอนการคืนเงิน หากเราได้รับสินค้าที่มีขนาดหรือสีไม่ถูกต้อง หรืออยู่ในสภาพที่เสียหาย

ที่คลังสินค้าของเราในประเทศญี่ปุ่น! เราจะตรวจสอบสี ขนาด และความเสียหายของสินค้าของคุณ

แผนตรวจสอบ

กรณีต่าง ๆ ที่แผนตรวจสอบให้การคุ้มครอง

กรณีต่าง ๆ ที่แผนตรวจสอบไม่ให้การคุ้มครอง

→คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับกรณีต่าง ๆ ที่แผนตรวจสอบไม่ให้การคุ้มครอง

ข้อตกลงและเงื่อนไข

 • เมื่อขอใช้บริการแล้วจะไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้
  เมื่อขอใช้บริการแผนตรวจสอบสินค้าแล้ว เราไม่ยอมรับคำขอยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงแผนใด ๆ
 • หากคลังสินค้าของเราในประเทศญี่ปุ่นได้รับสินค้าที่เสียหาย เราจะคืนเงินที่คุณชำระมาในครั้งแรกให้
 • แผนตรวจสอบสินค้าไม่สามารถให้บริการกับสินค้าที่มีรหัสดิจิทัลได้
  โปรดอย่าสมัครแผนนี้เมื่อซื้อสินค้าเช่นรหัสผ่านหรือชื่อผู้ใช้เนื่องจากเราไม่มีวิธีตรวจสอบความถูกต้อง
 • หากใช้ Buyee points ในการชำระค่าแผนบริการ
  หากต้องมีการคืนเงิน เราจะคืนเป็น Buyee point ให้

Lite Plan (แผนประหยัด)

แผนประหยัดหมายความว่าคุณไม่ใช้บริการจัดส่งแบบประกันภัยหรือบริแผนตรวจสอบสินค้า

โปรดเข้าใจว่าเมื่อใช้แผนประหยัด คุณจะไม่มีสิทธิ์รับบริการดังต่อไปนี้:

 • การขอรับเงินคืนในกรณีที่คุณได้รับสินค้าที่เสียหาย ไม่ตรงกับหน้าการประมูล/การสั่งซื้อสินค้า หรือมีจำนวนไม่ครบถ้วน
 • การขอรับเงินคืนหรือขอเรียกร้อง/ขอการสอบสวน ในกรณีที่สินค้าของคุณสูญหายในระหว่างการจัดส่ง
 • ติดต่อผู้ขาย

เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณเลือกใช้แผนมาตรฐาน หากคุณต้องการได้รับสิทธิ์ในบริการต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น

เครื่องมือการประเมินอย่างง่าย

ดูตัวเลือกการขนส่งทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว

เงื่ื่อนไข จำนวนครั้งการขนส่ง และวิธีการขนส่งที่มีในแต่ละประเทศ

ราคาสินค้า

เยน

ประเทศ/ภูมิภาค

น้ำหนักพัสดุ

g ※ กรุณใส่น้ำหนักเป็นกรัม (1,000 กรัม = 1 กิโลกรัม)

หมายเหตุ: