เกี่ยวกับแผน

เรามี 4 แผนบริการให้คุณเลือก

Buyee มีแผนบริการต่อไปนี้

แผน Insured Delivery (การจัดส่งแบบประกันภัย) Inspection (แผนตรวจสอบ)
แนะนำStandard Plan (แผนมาตรฐาน)
(การจัดส่งสินค้าแบบประกันภัย + แผนตรวจสอบ)
800 เยน / 8 ดอล์ล่า500 เยน / 5 ดอล์ล่า
Insured Delivery Plan (แผนการจัดส่งแบบประกันภัย)
500 เยน / 5 ดอล์ล่า
Inspection Plan (แผนตรวจสอบ)
300 เยน / 3 ดอล์ล่า
Lite Plan (แผนประหยัด)
0 เยน / 0 ดอล์ล่า

* เกี่ยวกับการแสดงเงินเยน / เงินดอลลาร์: เมื่อใช้เว็บไซต์ชอปปิ้งของญี่ปุ่นเช่น Yahoo Auction และ Mercari จะใช้จำนวนเงินเยน และเมื่อใช้ eBay จะใช้จำนวนเงินดอลลาร์

Standard Plan (แผนมาตรฐาน)

ค่าบริการ: 500 เยน / 5 ดอล์ล่าต่อคำสั่ง

เป็นแผนที่ยอดเยี่ยมที่สามารถครอบคลุมความแตกต่าง ความเสียหายและการสูญหายของสินค้า โดยการรวมแผนการตรวจสอบและแผนการจัดส่งแบบประกันภัยเข้าด้วยกัน

หากคุณสมัครแผนมาตรฐาน ในกรณีที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น เช่น คุณได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดหรือสีแตกต่างกัน หรือเกิดความเสียหาย สูญหาย หรือความแตกต่างในสินค้า
เราจะคืนเงินตามความคุ้มครองที่ Buyee กำหนด

* การขอคืนเงินสามารถทำได้เฉพาะสินค้าที่แตกต่างกัน จำนวนปริมาณที่แตกต่างกัน หรือเสียหาย หรือสูญหาย
* จำกัดการขอรับประกันภายใน 14 วันนับจากวันที่พัสดุมาถึง

Insured Delivery Plan (แผนการจัดส่งแบบประกันภัย)

ค่าบริการ: 500 เยน / 5 ดอล์ล่าต่อคำสั่ง

ในการจัดส่งพัสดุโดยหลักการ Buyee จะจัดส่งสินค้าที่ลูกค้าซื้อในบรรจุภัณฑ์ของพัสดุที่ผู้ขาย / ร้านค้าจัดหาให้

มีบางกรณีซึ่งเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก ขึ้นอยู่กับวิธีการจัดการบรรจุภัณฑ์ของพัสดุ บรรจุภัณฑ์ของพัสดุอาจเสียหายหรือจัดส่งในสภาพสินค้าสูญหายระหว่างการขนส่งสินค้า
หากคุณสมัครแผนการจัดส่งแบบประกันภัย ในกรณีไม่น่าจะเกิดขึ้นเมื่อสินค้าเสียหายหรือสูญหาย คุณจะได้รับเงินคืนตามช่วงจำนวนเงินการชดเชยที่กำหนดโดย Buyee

* สามารถขอคืนเงินได้สำหรับสินค้าที่เสียหายหรือสูญหายเท่านั้น
* จำกัดการรับประกันภายใน 14 วันนับจากวันที่พัสดุถึงจุดหมาย

ตัวอย่างการรับประกันการการจัดส่ง
ความเสียหายหรือการสูญหายที่เกิดจากอุบัติเหตุระหว่างการจัดส่ง

 • ความสูญหายทั้งหมด / ความเสียหายบางส่วน

 • สูญหายพัสดุทั้งหมด

ตัวอย่างที่ไม่ครอบคลุมในการรับประกันการจัดส่ง
ความเสียหายไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นอุบัติเหตุระหว่างการจัดส่ง

 • ในหน้าผลิตภัณฑ์ / รูปภาพ
  ข้อบกพร่องและรายการที่ขาดหายไปซึ่งสามารถยืนยันได้

 • ความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเครื่องจักร เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าและนาฬิกา

 • ความผิดปกติเนื่องจากการประกอบและการเคลื่อนย้าย เช่น ของเล่น เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ

 • ความเสียหายระหว่างการขนส่ง
  สิ่งที่ไม่สามารถยืนยันได้ด้วยสายตา

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดอื่น ๆ ที่ไม่ครอบคลุมในการรับประกันการจัดส่ง

【ข้อควรระวัง】

 • เราไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงหลังจากเข้าร่วมแผน
  เราไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงแผนหลังจากสมัครแผนรับประกันการจัดส่งแบบประกันภัย
 • เมื่อพัสดุที่มีและไม่มีแผนการรับประกันการจัดส่งจะถูกจัดส่งพร้อมกัน
  หากคุณจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่มีแผนและผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ใช้แผนร่วมกัน การชดเชยจะใช้เฉพาะกับผลิตภัณฑ์ที่สมัครรับแผนและมาถึงแล้วเท่านั้น
  ค่าจัดส่งระหว่างประเทศและค่าบริการการรวมพัสดุไม่สามารถคืนเงินได้
 • เราไม่แลกเปลี่ยนสินค้า
  สำหรับการชดเชยเราจะไม่เปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่เสียหาย หรือจัดเตรียมผลิตภัณฑ์เดียวกันเนื่องจากการสูญหายทั้งหมด ตามกฎทั่วไป Buyee จะไม่ให้คำแนะนำในการคืนสินค้า
 • เมื่อสินค้าบางรายการในคำสั่งเดียว (รวมหลายรายการ) เสียหายและมาถึง
  ความคุ้มครองครอบคลุมเฉพาะรายการที่เสียหาย และอาจได้รับคืนตามอัตราของปริมาณที่เสียหาย
 • คุณไม่สามารถระบุวิธีการบรรจุภัณฑ์
  สินค้าที่สมัครแผนการชดเชย การจัดส่งจะได้รับการหีบห่อตามสภาพการบรรจุเพื่อ Buyee ลดความเป็นไปได้ของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น เราไม่สามารถรับคำขอสำหรับวิธีการบรรจุภัณฑ์ เช่น เพิ่มเติมมากขึ้น / ธรรมดา
  ※สินค้าและผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่บางรายการที่มีรูปร่างพิเศษอาจต้องใช้ "บริการบรรจุภัณฑ์พิเศษ" ซึ่งในกรณีนี้จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแยกต่างหาก
  →เกี่ยวกับบริการบรรจุภัณฑ์พิเศษ
 • คุณอาจไม่สามารถเลือกการส่งด้วยทางเรือ เมื่อเลือกวิธีการจัดส่ง
  แม้ว่าคุณจะได้สมัครแผน แต่คุณอาจไม่สามารถเลือกจัดส่งทางเรือสำหรับสินค้าบางอย่าง เช่น เครื่องเสียง เครื่องปั้นดินเผา และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่เป็นสินค้าที่เสียหายได้ง่ายในระหว่างการจัดส่ง
 • ภาษีศุลกากรไม่สามารถขอคืนได้
  ภาษีศุลกากรไม่รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการใช้บริการของ Buyee
  แม้ว่าพัสดุที่คุณได้รับจะครอบคลุมตามแผน แต่ก็จะไม่ได้รับการคืนเงิน
 • หากคุณชำระค่าสินค้าด้วยคะแนน Buyee และรับเงินคืน
  คะแนนที่ใช้ในการชำระเงินจะถูกส่งกลับไปยังบัญชีของคุณ

→คลิกที่นี่เพื่อดูขั้นตอน หากพัสดุมาถึงเสียหายหรือสูญหายทั้งหมด

Inspection Plan (แผนตรวจสอบ)

ค่าบริการ: 300 เยน / 3 ดอล์ล่าต่อคำสั่ง

โดยหลักการแล้ว Buyee แค่ตรวจสอบว่าสินค้าที่คุณซื้อเป็นสินค้าที่สามารถจัดส่งระหว่างประเทศได้หรือไม่เมื่อสินค้ามาถึงคลังสินค้า

ในบางกรณีผู้ขาย / ร้านค้าอาจส่งสินค้าที่มีขนาด สี และจำนวนปริมาณที่แตกต่างกันให้คุณ
หากคุณสมัครแผนการตรวจสอบ และสินค้าที่คุณได้รับแตกต่างจากคำอธิบาย / ภาพในหน้าสินค้าอย่างชัดเจน เราจะคืนเงินให้คุณตามความคุ้มครองที่ Buyee กำหนด

ตรวจสอบสี ขนาด จำนวนปริมาณ

* การขอคืนเงินสามารถใช้ได้เฉพาะกับสินค้าที่อยู่ในเงื่อนไขสินค้าแตกต่างกันหรือจำนวนปริมาณที่แตกต่างกัน
* จำกัดการขอรับประกันภายใน 14 วันนับจากวันที่พัสดุมาถึง

ตัวอย่างการรับประกันแผนตรวจสอบ

 • สีและขนาดที่แตกต่างกัน

 • สินค้ามีความแตกต่างกันเห็นได้อย่างชัดเจน

 • จำนวนปริมาณสินค้าแตกต่างกัน

ตัวอย่างที่ไม่ครอบคลุมในการรับประกันแผนตรวจสอบ

 • ความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเครื่องจักร เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าและนาฬิกา

 • ความผิดปกติที่เกิดขึ้นเนื่องจากการประกอบ และเคลื่อนย้าย เช่น ของเล่น เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ

 • ไม่มีแท็กหรือสัญลักษณ์
  ความแตกต่างของสีและขนาด

 • ความถูกต้องของสินค้ามีแบรนด์

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดอื่น ๆ ที่ไม่อยู่ภายใต้การตรวจสอบ

【ข้อควรระวัง】

 • เราไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงใดๆหลังจากเข้าร่วมแผน
  เราไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงแผน หลังจากสมัครแผนตรวจสอบ
 • เมื่อการสมัครแผนตรวจสอบและพัสดุที่ไม่ได้สมัครแผนถูกจัดส่งพร้อมกัน
  หากคุณจัดส่งสินค้าที่มีแผนและสินค้าที่ไม่ได้สมัครแผนประกันพร้อมกัน การชดเชยจะใช้ได้เฉพาะกับสินค้าที่สมัครแผนและมาถึงแล้วเท่านั้น
  ค่าจัดส่งระหว่างประเทศ และค่าบริการรวมพัสดุไม่สามารถคืนเงินได้
 • เราไม่แลกเปลี่ยนสินค้า
  เราจะไม่เปลี่ยนสินค้าเพื่อเป็นการชดเชย ตามกฎทั่วไป Buyee จะไม่ให้คำแนะนำในการคืนสินค้า
 • เราไม่ตรวจสอบความถูกต้องของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล ฯลฯ
  เราไม่สามารถยืนยันความถูกต้องของรายการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล เช่น แอ็กเคานต์เกม ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์และเนื้อหาการดาวน์โหลด ดังนั้นโปรดอย่าสมัครแผนนี้
 • เมื่อสินค้าบางรายการในคำสั่งซื้อเดียว (ที่สั่งรวมหลายรายการ) เป็นสินค้าที่แตกต่างจากที่ซื้อหรือมีปริมาณไม่เพียงพอ
  ความคุ้มครองครอบคลุมเฉพาะสินค้าที่เป็นรายการและจำนวนปริมาณที่แตกต่าง และการขอคืนเงินอาจขึ้นอยู่ตามอัตราของปริมาณนั้น
 • เมื่อได้รับการยืนยันว่าสินค้ามีตำหนิในขณะตรวจสอบที่คลังสินค้า
  จำนวนเงินที่ใช้ไปกับสินค้าจะได้รับคืนในเวลานั้น และ Buyee จะกำจัดสินค้าอย่างเหมาะสม
 • ภาษีศุลกากรไม่สามารถขอคืนได้
  ภาษีศุลกากรไม่รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการใช้บริการของ Buyee
  แม้ว่าพัสดุที่คุณได้รับจะครอบคลุมตามแผน แต่จะไม่ได้รับการคืนเงิน
 • หากคุณชำระค่าสินค้าด้วยคะแนน Buyee และรับเงินคืน
  คะแนนที่ใช้ในการชำระเงินจะถูกส่งกลับไปยังบัญชีของคุณ

Lite Plan (แผนประหยัด)

เป็นแผนที่ไม่มีการรับประกันแม้ว่าจะมีข้อบกพร่องในผลิตภัณฑ์ก็ตาม

เงื่อนไขต่อไปนี้ไม่สามารถครอบคลุมเมื่อสมัครแผนนี้ กรุณาทำความเข้าใจล่วงหน้าก่อนการสมัคร

 • การคืนเงินเนื่องจากความเสียหายของผลิตภัณฑ์ ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ ความแตกต่างของปริมาณ หรือการสูญหาย
 • การขอตรวจสอบสถานะการจัดส่งของพัสดุที่อาจไม่ได้ถูกจัดส่งกับบริษัทจัดส่ง และขอคืนเงินกับบริษัทจัดส่งเกี่ยวกับข้อบกพร่องของสินค้าระหว่างการจัดส่ง
 • ติดต่อผู้ขายเกี่ยวกับข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์

หากคุณต้องการดำเนินการใด ๆ ตามข้างต้น โปรดเลือกแผนรับประกันอื่นที่ตรงกับความต้องการของคุณ

เครื่องมือการประเมินอย่างง่าย

ดูตัวเลือกการขนส่งทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว

เงื่ื่อนไข จำนวนครั้งการขนส่ง และวิธีการขนส่งที่มีในแต่ละประเทศ

ราคาสินค้า

เยน

ประเทศ/ภูมิภาค

น้ำหนักพัสดุ

g ※ กรุณใส่น้ำหนักเป็นกรัม (1,000 กรัม = 1 กิโลกรัม)

สินค้า (พัสดุ) ขนาด / ซม. (ตัวเลือกเสริม)

cm cm cm

หมายเหตุ:

 • ค่าธรรมเนียมโปรแกรมแผนเกี่ยวกับการจัดส่งที่มีประกันภัยและแผนตรวจสอบไม่รวมค่าบริการเสริมเช่น ค่าธรรมเนียมการรวม, ค่าธรรมเนียมเพิ่มบรรจุภัณฑ์ป้องกัน, และค่าบรรจุภัณฑ์พิเศษ, เป็นต้น, ซึ่งจะถูกเรียกเก็บเพิ่มเติม
 • นอกจากนี้ การประมูลใน "ตลาดแบรนด์" ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการประมูลเมื่อชนะการประมูลและภาษีผู้บริโภคในแต่ละครั้ง
 • อาจมีค่าธรรมเนียมการจัดส่งภายในประเทศโดยผู้ขาย / ร้านค้า โปรดตรวจสอบหน้าข้อมูลผู้ขาย / ร้านค้าแต่ละรายเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 • หากมีการรวมภาษีการบริโภคแล้ว จะมีการเรียกเก็บเมื่อคุณชนะการประมูล / สั่งซื้อ
 • แคมเปญและส่วนลดอื่น ๆ จะไม่นำมาคำนวณกับค่าธรรมเนียมโดยประมาณ