วิธีการจัดส่ง

Buyee มีวิธีการจัดส่งระหว่างประเทศดังต่อไปนี้

วิธีการจัดส่ง ประเภท วัน ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง
→ค่าจัดส่งระหว่างประเทศ
ตัวอย่าง: พัสดุขนาด 1 กิโลกรัมในโซนเอเชียตัวอย่าง: พัสดุขนาด 10 กิโลกรัมในโซนเอเชีย
แนะนำให้ใช้EMS
(บริการจัดส่งพัสดุระหว่างประเทศของ Japan Post (Japan Post International Courier))

→เครื่องมือการประเมินอย่างง่าย
-2-4 วัน2,100 เยน10,500 เยน
AIR
(ไปรษณีย์ทางอากาศของ Japan Post (Japan Post Airmail))
พัสดุระหว่างประเทศ (International Parcel)3-6 วัน2,050 เยน7,850 เยน
พัสดุขนาดเล็กพร้อมบริการติดตามพัสดุ (Small Package with Tracking)1,860 เยนN/A พัสดุที่มีขนาดใหญ่เกินไป
SAL
(ไปรษณีย์ทางอากาศแบบประหยัดของ Japan Post (Japan Post Economy Airmail))
พัสดุระหว่างประเทศ (International Parcel)6-13 วัน1,800 เยน6,700 เยน
พัสดุขนาดเล็กพร้อมบริการติดตามพัสดุ (Small Package with Tracking)1,290 เยนN/A พัสดุที่มีขนาดใหญ่เกินไป
พัสดุทางเรือของ Japan Post (Japan Post Seamail)พัสดุระหว่างประเทศ (International Parcel)1-3 เดือน1,600 เยน4,300 เยน
UPS-1-3 วัน2,703 เยน7,303 เยน
DHL-1-4 วัน1,942 เยน3,865 เยน
วิธีการจัดส่ง ประเภท วัน ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง
ตัวอย่าง: พัสดุขนาด 1 กิโลกรัมตัวอย่าง: พัสดุขนาด 9 กิโลกรัม
Buyee การขนส่งทางอากาศไต้หวัน
(สำหรับไต้หวันเท่านั้น)
- 6-10 วัน 900 เยน 7,500 เยน
ECMS
(สำหรับไต้หวันเท่านั้น)
- 7-12 วัน 1,512 เยน 7,656 เยน
Buyee จัดส่งทางอากาศประเทศจีน
(สำหรับประเทศจีนเท่านั้น)
- 14-20 วัน์ 1,359 เยน 7,026 เยน

→ค่าจัดส่งระหว่างประเทศ

EMS (บริการจัดส่งพัสดุระหว่างประเทศของ Japan Post)

เวลาจัดส่งโดยทั่วไป2-4 วัน
การติดตามพัสดุมี
→ค้นหาด้วยหมายเลขพัสดุของ EMS
ข้อกำหนดด้านพัสดุ น้ำหนักสูงสุด 30 กก. (30,000 ก.)
ความยาวสูงสุด 1.5 ม.
ความยาวรวมเส้นรอบวง 3.0 ม.
ห้ามมีแบตเตอรี่ลิเธียม
* ความยาวและน้ำหนักสูงสุดขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ โปรดตรวจสอบโดยใช้เครื่องมือประเมินของเรา
→แบตเตอรี่ลิเธียมคืออะไร?
→เครื่องมือการประเมินอย่างง่าย
→ค่าจัดส่งระหว่างประเทศ
จุดแข็ง รวดเร็วกว่าการจัดส่งแบบพัสดุทางอากาศ, SAL, หรือพัสดุทางเรือ
นี่คือวิธีการจัดส่งที่เราแนะนำ

→รายละเอียดที่หน้าเว็บ Japan Post

AIR (ไปรษณีย์ทางอากาศของ Japan Post - พัสดุระหว่างประเทศ)

เวลาจัดส่งโดยทั่วไป3-6 วัน
การติดตามพัสดุมี
→ติดตามพัสดุของ Japan Post
ข้อกำหนดด้านพัสดุ น้ำหนักสูงสุด 30 กก. (30,000 ก.)
ความยาวสูงสุด 1.5 ม.
ความยาวรวมเส้นรอบวง 3.0 ม.
ห้ามมีแบตเตอรี่ลิเธียม
* ความยาวและน้ำหนักสูงสุดขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ
→แบตเตอรี่ลิเธียมคืออะไร?
→ค่าจัดส่งระหว่างประเทศ
จุดแข็ง ไปรษณีย์ทางอากาศมีความเร็วเกือบเท่า EMS แต่มีราคาถูกกว่าเล็กน้อย

→รายละเอียดที่หน้าเว็บ Japan Post

AIR (ไปรษณีย์ทางอากาศของ Japan Post - พัสดุขนาดเล็กพร้อมบริการติดตามพัสดุ)

เวลาจัดส่งโดยทั่วไป3-6 วัน
การติดตามพัสดุมี
เมื่อ Buyee ส่งพัสดุ เราจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อเพิ่มหมายเลขการติดตามพัสดุในการจัดส่งสินค้าเป็นจำนวนเงิน 410 เยนโดยอัตโนมัติ
→ติดตามพัสดุของ Japan Post
ข้อกำหนดด้านพัสดุ น้ำหนักสูงสุด 2 กก. (2,000 ก.)
ความยาวสูงสุด 60 ซม.
ขนาดรวม (ความยาว + ความกว้าง + สูง) ไม่เกิน 90 ซม.
ห้ามมีแบตเตอรี่ลิเธียม
* ความยาวและน้ำหนักสูงสุดขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ
→แบตเตอรี่ลิเธียมคืออะไร?
→ค่าจัดส่งระหว่างประเทศ
จุดแข็ง ไปรษณีย์ทางอากาศมีความเร็วเกือบเท่า EMS แต่มีราคาถูกกว่าและใช้บริการได้เฉพาะพัสดุขนาดเล็กเท่านั้น

→รายละเอียดที่หน้าเว็บ Japan Post

SAL (ไปรษณีย์ทางอากาศแบบประหยัดของ Japan Post - พัสดุระหว่างประเทศ)

เวลาจัดส่งโดยทั่วไป6-13 วัน
* อาจแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศ
การติดตามพัสดุมี
→ติดตามพัสดุของ Japan Post
ข้อกำหนดด้านพัสดุ น้ำหนักสูงสุด 30 กก. (30,000 ก.)
ความยาวสูงสุด 1.5 ม.
ความยาวรวมเส้นรอบวง 3.0 ม.
ห้ามมีแบตเตอรี่ลิเธียม
* ความยาวและน้ำหนักสูงสุดขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ
→แบตเตอรี่ลิเธียมคืออะไร?
→ค่าจัดส่งระหว่างประเทศ
จุดแข็ง ใช้การจัดส่งทั้งทางทะเลและทางอากาศ
ใช้วิธีการจัดส่งภาคพิ้นดินในประเทศญี่ปุ่น และจัดส่งระหว่างประเทศทางอากาศ

ช้ากว่า EMS หรือไปรษณีย์ทางอากาศ แต่ราคาถูกกว่ามาก
* SAL ไม่สามารถให้บริการได้ในบางประเทศหรือบางภูมิภาค

→รายละเอียดที่หน้าเว็บ Japan Post

SAL (ไปรษณีย์ทางอากาศแบบประหยัดของ Japan Post - พัสดุขนาดเล็กพร้อมบริการติดตามพัสดุ)

เวลาจัดส่งโดยทั่วไป6-13 วัน
* อาจแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศ
การติดตามพัสดุมี
เมื่อ Buyee ส่งพัสดุ เราจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อเพิ่มหมายเลขการติดตามพัสดุในการจัดส่งสินค้าเป็นจำนวนเงิน 410 เยนโดยอัตโนมัติ
→ติดตามพัสดุของ Japan Post
ข้อกำหนดด้านพัสดุ น้ำหนักสูงสุด 2 กก. (2,000 ก.)
ความยาวสูงสุด 60 ซม.
ขนาดรวม (ความยาว + ความกว้าง + สูง) ไม่เกิน 90 ซม.
ห้ามมีแบตเตอรี่ลิเธียม
* ความยาวและน้ำหนักสูงสุดขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ
→แบตเตอรี่ลิเธียมคืออะไร?
→ค่าจัดส่งระหว่างประเทศ
จุดแข็ง ใช้การจัดส่งทั้งทางทะเลและทางอากาศ
ใช้วิธีการจัดส่งภาคพิ้นดินในประเทศญี่ปุ่น และจัดส่งระหว่างประเทศทางอากาศ

ช้ากว่า EMS หรือไปรษณีย์ทางอากาศ แต่ราคาถูกกว่ามาก
* SAL ไม่สามารถให้บริการได้ในบางประเทศหรือบางภูมิภาค

→รายละเอียดที่หน้าเว็บ Japan Post

พัสดุทางเรือของ Japan Post (Japan Post Seamail)

เวลาจัดส่งโดยทั่วไป1-3 เดือน
การติดตามพัสดุมี
→ติดตามพัสดุของ Japan Post
ข้อกำหนดด้านพัสดุ น้ำหนักสูงสุด 30 กก. (30,000 ก.)
ความยาวสูงสุด 1.5 ม.
ความยาวรวมเส้นรอบวง 3.0 ม.
ห้ามมีแบตเตอรี่ลิเธียม
* ความยาวและน้ำหนักสูงสุดขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ
→แบตเตอรี่ลิเธียมคืออะไร?
→ค่าจัดส่งระหว่างประเทศ
จุดแข็ง การจัดส่งทางทะเลและภาคพื้นดิน
ใช้เวลา 1-3 เดือนในการจัดส่ง แต่เป็นตัวเลือกการจัดส่งที่มีราคาถูกที่สุดที่เรามีให้บริการ
คุณอาจไม่สามารถเลือกวิธีการจัดส่งทางพัสดุทางทะเลสำหรับสินค้าบอบบาง เช่น อุปกรณ์เสียง, เครื่องเซรามิก, ขวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฯลฯ ที่เลือกใช้บริการแผนมาตรฐานหรือแผนการจัดส่งแบบมีประกันภัยได้

→รายละเอียดที่หน้าเว็บ Japan Post

UPS

เวลาจัดส่งโดยทั่วไป1-3 วัน
การติดตามพัสดุมี
→ติดตามพัสดุของ UPS
ข้อกำหนดด้านพัสดุ สามารถจัดส่งแบตเตอรี่ลิเธียมหรือพัสดุชิ้นใหญ่มากได้
→แบตเตอรี่ลิเธียมคืออะไร?
จุดแข็ง Buyee จะใช้บริการของ UPS ในการจัดส่งสินค้าขนาดใหญ่มาก (เกินข้อจำกัดด้านขนาดและน้ำหนักของ EMS) และพัสดุที่มีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
* ความยาวและน้ำหนักสูงสุดขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ
→ค่าจัดส่งระหว่างประเทศ

DHL

เวลาจัดส่งโดยทั่วไป1-4 วัน
การติดตามพัสดุมี
→ติดตามพัสดุของ DHL
ข้อกำหนดด้านพัสดุ น้ำหนักสูงสุด 30 กก. (30,000 ก.)
ห้ามมีแบตเตอรี่ลิเธียม
→แบตเตอรี่ลิเธียมคืออะไร?
จุดแข็ง สามารถจัดส่งด่วนได้เนื่องจากใช้การจัดส่งทางอากาศ
ค่าขนส่งสินค้าอาจถูกกว่า EMS ได้ ขึ้นอยู่กับน้ำหนักของพัสดุ
มีให้บริการเฉพาะในฮ่องกงและมาเก๊าเท่านั้น
นอกจากนี้ สินค้าที่ไม่สามารถจัดส่งทางวิธีการจัดส่งอื่น ๆ ได้ (เช่น ลำโพง) จะต้องส่งทาง DHL เนื่องจากต้องมีการจัดการพิเศษ
→ค่าจัดส่งระหว่างประเทศ

Buyee การขนส่งทางอากาศไต้หวัน (สำหรับไต้หวันเท่านั้น)

ระยะเวลาการจัดส่งโดยเฉลี่ย6-10 วัน
การติดตามพัสดุไม่มี
ข้อจำกัดด้านขนาด น้ำหนักสูงสุด: 9 กก.(9,000ก.)
ความยาวสองด้านสูงสุด: 45 ซม. และ 30 ซม.
ความยาวทั้งสามด้าน (ยาว + กว้าง + สูง): ไม่เกิน 105 ซม.
อาหาร, เครื่องดื่ม, แอลกอฮอล์, ผลิตภัณฑ์ราคา 170,000 เยนขึ้นไปไม่สามารถใช้บริการการขนส่งทางอากาศของ Buyee ได้ สินค้าที่มีแบตเตอรี่ลิเธียมอาจไม่สามารถส่งได้
บริการการขนส่งทางอากาศไต้หวันของ Buyee เป็นบริการสำหรับไต้หวัน ดังนั้นลูกค้าที่ไม่ได้เลือกประเทศ / ภูมิภาคไต้หวันในขณะที่ลงทะเบียนสมาชิกกับ Buyee เราเกรงว่าคุณจะไม่สามารถใช้บริการการขนส่งทางอากาศไต้หวันของ Buyee เป็นวิธีจัดส่งได้
→ค่าจัดส่งระหว่างประเทศ้
คุณสมบัติ ค่าจัดส่งระหว่างประเทศถูก
สามารถไปรับเมื่อใดก็ได้ตามความพร้อมของคุณตลอด 24ชั่วโมง 365 วัน
ระบบจะส่งการแจ้งเตือน (SMS) ไปถึงคุณเมื่อพัสดุมาถึงแล้ว
* จัดส่งจากคลังสินค้า Buyee สามครั้งต่อสัปดาห์ (จันทร์ พุธ ศุกร์)
วันที่ชำระ เสาร์ อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
วันที่จัดส่ง พุธ ศุกร์ จันทร์

ECMS (สำหรับไต้หวันเท่านั้น)

ระยะเวลาการจัดส่งโดยเฉลี่ย7-12 วัน
การติดตามพัสดุมี
→ติดตามพัสดุของ ECMS
ข้อจำกัดด้านขนาด น้ำหนักสูงสุด 20 กก. (20,000 ก.)
ความยาวที่สุดทั้งสองด้าน: 80 ซม. และ 60 ซม.
ความยาวทั้งสามด้าน (ยาว + กว้าง + สูง): ไม่เกิน 170 ซม.
หากพัสดุประกอบด้วยอาหาร เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เซรามิก /เครื่องลายครามที่ผลิตในประเทศจีน หรือหากมูลค่ารวมของรายการเกินกว่า 200,000 เยน ECMS จะไม่สามารถใช้ได้
ห้ามมีแบตเตอรี่ลิเธียม
→แบตเตอรี่ลิเธียมคืออะไร?
บริการ ECMS ของ Buyee เป็นบริการสำหรับไต้หวัน ดังนั้นลูกค้าที่ไม่ได้เลือกประเทศ / ภูมิภาคไต้หวันในขณะที่ลงทะเบียนสมาชิกกับ Buyee เราเกรงว่าคุณจะไม่สามารถใช้บริการ ECMS ของ Buyee เป็นวิธีจัดส่งได้
→ค่าจัดส่งระหว่างประเทศ
คุณสมบัติ ในกรณีที่น้ำหนักมากกว่า 1.6 กิโลกรัม จะใช้ไปรษณีย์อากาศที่มีราคาถูกที่สุด
สามารถจัดส่งได้ถึง 20 กิโลกรัม
* จัดส่งจากคลังสินค้า Buyee สามครั้งต่อสัปดาห์ (จันทร์ พุธ ศุกร์)
นอกจากนี้ วันที่จัดส่งหลังจากการชำระเงินจะเป็นดังนี้:
วันที่ชำระ เสาร์ อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
วันที่จัดส่ง พุธ ศุกร์ จันทร์
* ชื่อนามสกุลต้องตรงกับชื่อในบัตรประจำตัว

Buyee จัดส่งทางอากาศประเทศจีน (สำหรับประเทศจีนเท่านั้น)

ระยะเวลาการจัดส่งโดยเฉลี่ย14-20 วัน์
การติดตามพัสดุ
→ติดตามพัสดุของ Buyee จัดส่งทางอากาศประเทศจีน
ข้อจำกัดด้านขนาด น้ำหนักสูงสุด: 10 กิโลกรัม (10,000 กรัม)
แพ็คเกจที่มีความยาวสูงสุดไม่เกิน 70 ซม. ไม่สามารถนำไปใช้ได้
ความยาวรวมเส้นรอบวง 2.1 ม.
แบตเตอรี่ลิเธียมในตัวสินค้า, นมผงสำหรับเด็ก, อาหารและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นสิ่งต้องห้ามนำเข้า
บริการการขนส่งทางอากาศจีนของ Buyee เป็นบริการสำหรับจีน ดังนั้นลูกค้าที่ไม่ได้เลือกประเทศ / ภูมิภาคจีนในขณะที่ลงทะเบียนสมาชิกกับ Buyee เราเกรงว่าคุณจะไม่สามารถใช้บริการการขนส่งทางอากาศจีนของ Buyee เป็นวิธีจัดส่งได้
→ค่าจัดส่งระหว่างประเทศ
คุณสมบัติ มีจำหน่ายในราคาที่ถูกกว่า EMS
ขั้นตอนศุลกากรนำเข้าในประเทศจีนดำเนินการโดยไปรษณีย์จีน (การผ่านพิธีการทางศุลกากร)
* จัดส่งทางฮ่องกง

สินค้าที่มีลิเธียม (แบตเตอรี่)

ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างรายชื่อสินค้าที่มีแบตเตอรี่ลิเธียม

 • กล้องดิจิทัล
 • กล้องวิดีโอ
 • โทรศัพท์มือถือ
 • แท็บเล็ต (Ipad)
 • iPod
 • โน้ตบุ๊ก PC
 • เครื่องเล่น DVD แบบพกพา
 • เครื่องเล่น MP3
 • เครื่อง Nintendo 3DS
 • เครื่อง Playstation Vita (PSV)
 • เครื่องโกนหนวดไฟฟ้า
 • จอแสดงผลแบบจอแบน (LCD)
 • เครื่องมือไฟฟ้า
 • พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์
 • เครื่อง Playstation 3, 4
 • เครื่อง Nintendo Wii หรือ WiiU

ฯลฯ

เครื่องมือการประเมินอย่างง่าย

ดูตัวเลือกการขนส่งทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว

เงื่ื่อนไข จำนวนครั้งการขนส่ง และวิธีการขนส่งที่มีในแต่ละประเทศ

ราคาสินค้า

เยน

ประเทศ/ภูมิภาค

น้ำหนักพัสดุ

g ※ กรุณใส่น้ำหนักเป็นกรัม (1,000 กรัม = 1 กิโลกรัม)

หมายเหตุ: