ขั้นตอนการจัดส่ง

ลูกค้าที่เลือก "Ship Directly (จัดส่งโดยตรง)" ในการประมูลไม่จำเป็นต้องผ่านขั้นตอนการจัดส่งระหว่างประเทศ
คุณสามารถตรวจสอบที่หน้า "Auction (การประมูล): Won (ชนะประมูล)" หรือหน้า "Delivery" (การจัดส่ง)

ยืนยันพัสดุที่มาถึงคลังสินค้า

วิธีการชำระเงิน1
1

Buyee จะส่งเมลถึงคุณโดยอัตโนมัติเมื่อสินค้าของคุณมาถึงที่คลังสินค้า
โปรดตรวจสอบข้อมูลสินค้าในรายการที่แสดงบนหน้า [My Page (หน้าของฉัน)] → [Package Information (ข้อมูลพัสดุ)]

เพิ่มบริการเสริม

วิธีการชำระเงิน2
2

หากคุณต้องการเพิ่มบริการ "Package Consolidation" (รวมพัสดุ)/"Protective Packaging" (เพิ่มบรรจุภัณฑ์ป้องกันพัสดุ) โปรดเลือกพัสดุที่คุณต้องการที่จะเพิ่มบริการ แล้วคลิกที่ปุ่ม "Package Consolidation" หรือ "Protective Packaging"
บริการรวมพัสดุจะสามารถให้บริการได้เฉพาะเมื่อคุณมีพัสดุที่มาถึงคลังสินค้าของ Buyee สองชิ้นขึ้นไป


ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Protective Packaging Service (บริการเพิ่มบรรจุภัณฑ์ป้องกันพัสดุ)
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Package Consolidation Service (บริการรวมพัสดุ)

หากคุณไม่ต้องการบริการเสริม โปรดข้ามไปที่ขั้นตอนที่ 3

ชำระค่าจัดส่งระหว่างประเทศ

วิธีการชำระเงิน3
3

คลิกปุ่ม "Ship Package" (จัดส่งพัสดุ) ที่อยู่ถัดจากพัสดุของคุณเพื่อไปสู่การชำระเงิน

ชำระเงิน

วิธีการชำระเงิน4
4

ตรวจสอบรายละเอียดการชำระเงินของคุณ แล้วคลิกที่ปุ่ม "Checkout" (ชำระเงิน) เพื่อทำการชำระเงินให้เสร็จสมบูรณ์
หลังจากการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว จะดำเนินการจัดส่งพัสดุให้ในวันทำการถัดไป

เครื่องมือการประเมินอย่างง่าย

ดูตัวเลือกการขนส่งทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว

เงื่ื่อนไข จำนวนครั้งการขนส่ง และวิธีการขนส่งที่มีในแต่ละประเทศ

ราคาสินค้า

เยน

ประเทศ/ภูมิภาค

น้ำหนักพัสดุ

g ※ กรุณใส่น้ำหนักเป็นกรัม (1,000 กรัม = 1 กิโลกรัม)

หมายเหตุ: