การประมูลสิ้นสุดแล้ว

ONE OK ROCK 【Keep it real】

ประมูล เพลง ซีดี อื่น ๆ

คำอธิบายสินค้า

[ แปล ]
『Keep it real』
1.Keep it real
2.辛い + 一 = 幸せ
3.P.P.S.H.
4.And I know

現在廃盤になっているインディーズ時代のCDです。
ディスクは比較的綺麗だと思いますが、中古品のためご理解いただける方のみご購入お願いします。

การจัดอันดับความนิยมสำหรับประเภทนี้