รายการนี้อาจต้องใช้บริการบรรจุภัณฑ์พิเศษ
โปรดตรวจสอบรายละเอียดสำหรับบริการเหล่านี้ก่อนการประมูล

E-MU Xboard49 通電確認

คำอธิบายสินค้า

[ แปล ]
E-MU Xboard49
通電確認
動作未確認

専門知識が不足していて詳しく説明できません

何も分からないお客様は迷惑な違反申告をしないでください

การจัดอันดับความนิยมสำหรับประเภทนี้