Icron USB2.0エクステンダー Ranger2301GE-LAN

perbelanjaan komputer peripheral komputer Lain
ベイテクノロジーズ Yahoo!店
Icron USB2.0エクステンダー Ranger2301GE-LAN
Harga
70,400 yen
(US$539,27)
Katalog harga
70,400 yen
(US$539,27)
Kondisi barang
Barang baru
Silahkan pilih ospsi
Jumlah yang dikehendaki

Deskripsi barang

[ Terjemahkan ] Icron Technologies社製USB2.0エクステンダー Ranger2301GE-LAN
●ポート数:1
●延長ケーブル:LAN
●延長距離:LANの範囲
●電源:100-240V AC (リモート側ACアダプタ 5V DC, 3A)